Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, który został przeprowadzony w dniach 6 - 8 września 2016 r.

2016-09-09
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, przeprowadzony w dniach 6 - 8 września 2016 r.
 
Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:
    sędzia dr Stefan Babiarz
    sędzia Krzysztof Józefowicz
    sędzia Hanna Langa-Bieszki
    sędzia Wojciech Łukowski
    notariusz Dorota Kuzebska
    notariusz dr Andrzej Rataj
    notariusz dr Andrzej Jan Szereda
 
Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, zaś notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną.

Zgodnie z art. 74 § 14 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), na każdą część egzaminu notarialnego zespół sporządził zadania wraz z opisami istotnych zagadnień. Stosownie do treści § 3
ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny (Dz. U. z 2016 r. poz. 41), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.  
 
Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu
o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy – Prawo o notariacie, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa
i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11 i z dnia 25 listopada 2013 r., sygn akt. VII SA/Wa 1217/13).
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 09.09.2016 | Data dodania: 09.09.2016 13:31 | Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2016 13:36