Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012

2012-11-09
Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w IV Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012.

           
Spotkanie, które odbyło się 8 listopada 2012 r. w Warszawie, było nie tylko wyjątkową sposobnością do wymieniania poglądów przez prawników i ekonomistów, ale okazało się okazją do konkretnej, konstruktywnej i często krytycznej analizy systemu upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Polsce.
 
Podczas Kongresu pochylono się m.in. nad wydarzeniami roku 2012 pod kątem legislacji dotyczącej upadłości. Z perspektywy legislacyjnej rok 2012, jak i kilka lat poprzednich, to czas przeprowadzenia szeregu zmian w prawie upadłościowym: wprowadzono tzw. upadłość konsumencką, upadłość deweloperów, w unijnych kuluarach rozmawia się na temat dyrektywy unijnej o tzw. „uporządkowanej” upadłości banków, a także rozmawiało się o przygotowaniu specjalnych rozwiązań dla branży budownictwa drogowego.
 
- To obowiązek wsłuchiwania się Ministerstwa Sprawiedliwości w głosy uzasadnionych oczekiwań i konstruktywnej krytyki jest powodem mojej obecności na tym Kongresie – mówił Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn.
 
Resort sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Gospodarki przygotowuje projekt rekomendacji zmian w zakresie Prawa upadłościowego i naprawczego. Projekt ten obejmuje postulaty zgłaszane na przestrzeni kilku lat przez środowiska sędziów upadłościowych, profesjonalnych pełnomocników i syndyków, a także wybitnych ekonomistów, którzy pozwalają spoglądać na problematykę prawa upadłościowego z innej, niż robią to prawnicy, perspektywy.
 
- Jako osoba odpowiedzialna w resorcie sprawiedliwości za reformę Prawa upadłościowego i naprawczego będę z uwagą wsłuchiwał się  w dzisiejszą dyskusję – zaznaczył Wojciech Węgrzyn. Jestem bowiem przekonany, że prócz utwierdzenia się w słuszności co do kierunków planowanych zmian, usłyszę dziś postulaty i rekomendacje zupełnie nowe, które być może implementujemy do planowanej reformy. Mam też nadzieję, że rekomendacje, przygotowywane między innymi przez zgromadzonych dziś na Kongresie panelistów i gości, znajdą Państwa akceptację lub spotkają się z konstruktywną krytyką – zakończył.
 
IV Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012 (Allerhand Summit: Inso & Restructuring 2012) to wydarzenie wpisujące się w cykl corocznych kongresów, poświęconych różnym aspektom prawa upadłościowego i naprawczego, organizowany przez Instytut Allerhanda. Tematyka upadłościowa była już podejmowana na forum Instytutu Allerhanda poprzez cykl konferencji realizowanych od 2009 r.
 
Jednym z ważniejszych celów tegorocznego Kongresu jest integracja środowiska skupionego wokół prawa upadłościowego. Cel ten realizowany jest poprzez stworzenie sposobności do spotkania nauki prawa i ekonomii z praktyką upadłości i restrukturyzacji.
 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 09.11.2012 15:25 | Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2012 11:53