Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Minister Sprawiedliwości na warsztatach Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego

2012-11-28
temida.jpg

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin wziął dzisiaj udział w X Warsztatach Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Spotkanie odbywa się w dniach 27-30 listopada, w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej.

 

 
Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy w zakresie legislacji oraz doskonalenie procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych wśród prawników – legislatorów zatrudnionych głównie w rządowych i parlamentarnych służbach prawnych.
 
-Żyjemy w czasach olbrzymiej nadprodukcji przepisów prawa, nie uniknęliśmy patologii przejawiających się w tendencji do prawnego regulowania coraz to nowych obszarów życia, dlatego toniemy dziś w nadmiarze niepotrzebnych przepisów – mówił w trakcie warsztatów Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin.
 
Co roku w Polsce tworzy się tysiące nowych skomplikowanych, niespójnych i niestabilnych przepisów. Do deregulacji potrzebna jest nie tylko wola polityczna, ale przyjęcie nowych i skutecznych mechanizmów proceduralnych.
 
Wśród zagadnień, nad którymi trwają obecnie prace w zakresie reformy rządowego procesu legislacyjnego należy wyróżnić:
1) kwestię przejrzystości procesu legislacyjnego, począwszy od etapu pre-legislacyjnego, poprzedzającego powstanie założeń i projektów ustaw;
2) kwestię konsultacji społecznych i udziału interesariuszy w stanowieniu prawa;
3) problem rzetelności i metodologii oceny skutków regulacji zarówno przed wprowadzeniem nowych przepisów jak i po pewnym okresie ich funkcjonowania.
 
Pionierem we wprowadzaniu w życie praktyki określanej mianem lepszej regulacji (better regulation) było Ministerstwo Gospodarki, gdzie konsekwentnie wprowadzane są standardy w zakresie oceny skutków regulacji, zarówno ex-ante, jak i ex-post. Tam też trwają przygotowania nad uruchomieniem pilotażowej elektronicznej platformy konsultacji społecznych.
 
Obecnie trwają prace nad przyjęciem przez Radę Ministrów Programu „Lepsze Regulacje” na lata 2012-2015”, który przewiduje szereg istotnych działań w zakresie reformy legislacji, za których wdrożenie odpowiedzialne będą przede wszystkim Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Gospodarki.
 
- Chciałbym zaproponować, aby rozwiązania, o których dzisiaj dyskutujemy, docelowo przyjęły formę ustawy nakładającej na administrację rządową obowiązek – poza szczególnymi przypadkami – stosowania się do określonych w niej procedur i zasad – kontynuował Minister Sprawiedliwości. - Konsultacje społeczne powinny odbywać się także przed przystąpieniem do prac legislacyjnych. W moim przekonaniu tylko taka forma implementacji narzędzi, o których dzisiaj dyskutujemy, zapewni szybką i skuteczną poprawę w zakresie regulacji gospodarczych – zakończył Minister Jarosław Gowin.
 
Podczas warsztatów dyskutowano m.in. o:
 
  • Wpisaniu deregulacji w sam proces stanowienia prawa;
  • Rozbudowaniu etapu pre-legislacyjnego, etapu formułowania, konsultowania i analizy problemu potencjalnie regulacyjnego;
  • Precyzyjnym określaniu i egzekwowaniu odpowiedzialności za ocenę skutków regulacji i projektów aktów prawnych;
  • Roli Najwyższej Izby Kontroli w rzetelnej ocenie ekonomicznych skutków regulacji;
  • Ocenie ekonomicznych skutków regulacji (ex post i ex ante);
  • Systemowym wygaszaniu zbędnych lub zbyt dotkliwych przepisów poprzez stosowanie klauzul wygaszających (sunset clause) i mechanizmu „1 za 1” (one in, one out);
  • Regulacji ustawowej rządowego procesu legislacyjnego.
 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 28.11.2012 15:02 | Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2012 15:42