Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Ruszył IV otwarty konkurs na świadczenie pomocy pokrzywdzonym

2013-07-08
_AER4838.jpg

Minister Sprawiedliwości, jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Penitencjarnej ogłosił  IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin.

 
Konkurs skierowany jest do podmiotów ze sfery pozarządowej, które po przeprowadzeniu postępowania i akceptacji ich oferty otrzymają dotacje na świadczenie pomocy pokrzywdzonym, na okres od 15 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku.
 
Do chwili obecnej ogłoszono 3 konkursy ogólnopolskie, których wynikiem jest świadczenie w 2013 roku przez 24 NGO’sy pomocy ofiarom przestępstw. Pomoc pokrzywdzonym nie jest jednak świadczona jednolicie na całym terytorium kraju, w związku z czym obecny konkurs ofert skierowany jest na pomoc w 17 miastach na terenie Polski w których taka forma wsparcia nie jest jeszcze dostępna, tj. w Ciechanowie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Legnicy, Olsztynie, Opolu, Pile, Poznaniu, Radomiu, Siedlcach, Słupsku, Tarnowie, Wrocławiu, Zamościu.
 
Zadania objęte konkursem dotyczą m.in. takich działań na rzecz pokrzywdzonych jak: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, pokrywanie kosztów: świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, żywności lub bonów żywnościowych, przejazdów środkami komunikacji publicznej, kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
 
Konkurs skierowany jest do podmiotów, które realizować będą minimum 5 z 9  wymienionych wyżej zadań, a najwyżej oceniane będą oferty  podmiotów, które możliwie kompleksowo świadczyć będą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Szczegóły dotyczące realizowanego zadania, w tym ogłoszenie otwartego konkursu, zasady przeprowadzenia konkursu oraz świadczenia pomocy a także załączniki i wzór umowy dostępne są na www.ms.gov.pl w zakładce ogłoszenia lub na http://bip.ms.gov.pl.
 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: wilk
Data dodania: 08.07.2013 11:10 | Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2013 09:19