Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Międzynarodowe sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2013-09-05
_AER4838.jpg

„Wdrażanie innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk” – to główne hasło obrad IX sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

 
Dwudniowe (5-6 września) spotkanie odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. W wydarzeniu bierze udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn.
 
Program sympozjum umożliwi podjęcie dyskusji na tematy poświęcone m.in. relacjom pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz ich roli w stymulowaniu innowacyjności, zachęcaniu prywatnych przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, szczególnie w fazie początkowej opracowywania nowych technologii, a także dostępowi do źródeł finansowania działalności innowacyjnej w warunkach wysokiego ryzyka inwestycyjnego.
 
Wykładom znakomitych ekspertów z Polski i zagranicy towarzyszyć będą warsztaty specjalistyczne z zakresu skutecznego stosowania narzędzi komercjalizacji innowacji oraz związanej z nią nieodłącznie ochroną własności przemysłowej.
 
Przedsięwzięcie organizowane jest przez Urząd Patentowy RP, przy współudziale Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 05.09.2013 | Data dodania: 05.09.2013 13:38 | Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2013 11:06