Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki na pokazie rozprawy sądowej z użyciem E-protokołu

2013-09-11
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu.
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu.
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu.
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu.
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu.

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wziął dzisiaj udział w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu.

 
Pokaz z udziałem wiceministrów sprawiedliwości: Wojciecha Hajduka i Jacka Gołaczyńskiego, Waldemara Szmidta – Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, jak również przedstawicieli Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbył się w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 
- Wdrożenie protokołu elektronicznego, to dla Ministerstwa Sprawiedliwości jeden z najważniejszych projektów - zaznaczył w trakcie dzisiejszego pokazu Minister Marek Biernacki.
 
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z założeniami i planami resortu sprawiedliwości związanymi z informatyzacją sądownictwa. Przede wszystkim jednak z nową metodą protokołowania w postępowaniu cywilnym.
 
Nagrywanie rozprawy, a przez to całkowita jawność postępowania, ma bardzo istotne znaczenie także z punktu widzenia kształtowania wizerunku sądu i sędziów. Pełna jawność postępowania wzmacnia zaufanie obywateli do sądów, kształtuje ich wizerunek, jako instytucji zaufania publicznego kierującej się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
 
- Nowa metoda protokołowania wpłynęła znacząco na skrócenie postępowań sądowych. Z obserwacji poczynionych podczas rozpraw, jakie zostały dotychczas nagrane wynika, że czas trwania rozprawy skrócił się dwu/trzykrotnie – powiedział Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki.
 
E-protokół działa już na 753 salach rozpraw w 65 sądach (11 apelacyjnych, 44 okręgowych i 10 rejonowych). Od 1 stycznia do 31 lipca 2013 r. we wszystkich sądach objętych wdrożeniem utrwalono 153,5 tys. rozpraw.
Dzisiejszą prezentację symulowanej rozprawy w systemie audio-video przygotowali sędziowie i pracownicy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i wrocławskiego Sądu Okręgowego.
 
Spotkanie było także okazją do omówienia sposobu pracy nad protokołem elektronicznym oraz przedstawienia projektów Ministerstwa Sprawiedliwości: Portalu Informacyjnego i Portalu Orzeczeń.
 
Przypomnijmy, Portal Orzeczeń - to kompleksowa aplikacja realizująca postulat udostępnienia treści orzeczeń za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, co czyni zadość postulatowi jawności postępowania. Do dzisiaj zostało w nim opublikowanych 25,172 tys. orzeczeń.
 
Portal Informacyjny zapewnia stronom i pełnomocnikom dostęp za pośrednictwem Internetu do informacji w sprawie prowadzonej przez Sąd. Umożliwia także zapoznanie się z zapisem dźwiękowym e-protokołu. Zapewnia także integrację informacji o wszystkich prowadzonych przez pełnomocnika sprawach w jednym portalu.
 
           

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 11.09.2013 | Data dodania: 11.09.2013 14:20 | Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2013 14:40