Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Zmiana filozofii prowadzenia procesu – Sejm przyjął nowelizację procedury karnej

2013-09-27
kk.jpg

Przyjęta dzisiaj przez Sejm RP reforma procedury karnej to jedna z najbardziej istotnych ustaw przygotowanych przez Ministra Sprawiedliwości w celu uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami.

 
Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw została opracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

Najważniejsze zmiany w przyjętej dzisiaj procedurze karnej, które będą miały szereg pozytywnych efektów to:
 
  1. Zmiana filozofii prowadzenia procesu sądowego przez zaktywizowanie stron procesowych (obrońcy i oskarżyciela) przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu, jako arbitra. Zgodnie z doprecyzowanym przez Senat i przyjętym przez Sejm zapisem sąd w procesie będzie mógł przeprowadzić dowód z urzędu tylko "w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami".
  2. Szerszy dostęp do pomocy prawnej dla stron na etapie postępowania sądowego w sprawach karnych.
  3. Przyznanie radcom prawnym uprawnień w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno-skarbowych.
  4. Lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi - odciążenie sędziów,   prezesów sądów i przewodniczących wydziałów dzięki powierzeniu rozstrzygania niektórych spraw referendarzom i poszerzenie kategorii spraw, w których sąd orzeka w składzie jednoosobowym zamiast trzyosobowym.
  5. Usprawnienie i przyspieszenie postępowania dzięki nowemu ujęciu instytucji mediacji.
  6. Ograniczenie przewlekłości postępowania odwoławczego.
  7. Ograniczenie nadmiernego stosowania środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowe aresztowanie.
  8. Zastąpienie w znacznej liczbie spraw dłużej trwającego postępowania karnego szybszym postępowaniem w sprawach o wykroczenia (np. w przypadku kradzieży do 400 zł, jazdy na rowerze w stanie nietrzeźwości).
  9. Wprowadzenie umorzenia (na wniosek pokrzywdzonego) w przypadku pojednania sprawcy z pokrzywdzonym i naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie.
 
Na mocy jednej z poprawek Senatu, termin wejścia w życie zmian przesunięto o pół roku - z początku stycznia na początek lipca 2015 r. Zmiana daty wejścia w życie nowelizacji jest wskazana ze względu na zsynchronizowanie przyjętych zmian w procedurze karnej z wprowadzeniem przygotowywanej nowej ustawy o prokuraturze, której uchwalenie ma być następną częścią reformy.
 
Nowelizacja kpk oraz kilku innych ustaw trafi teraz do podpisu Prezydenta.
 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 27.09.2013 | Data dodania: 27.09.2013 15:40 | Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2013 15:40