Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Proces zmniejszania obowiązków sprawozdawczych w sądach powszechnych

2013-11-28
Statystyka, wykres
Fot. svilen001 - www.sxc.hu

W roku 2013 w statystyce wymiaru sprawiedliwości sukcesywnie następują znaczące zmiany. Są one w szczególny sposób ukierunkowane na zniwelowanie pracochłonności respondentów Ministerstwa Sprawiedliwości związanej z przygotowywaniem i przekazywaniem danych statystycznych przez pracowników sądowych, ale także zmiany związane z analizą, wizualizacją i udostępnianiem pozyskanych informacji.

W pierwszym kwartale 2013 roku dane statystyczne były pozyskiwane z sądów powszechnych za pośrednictwem trzech, dublujących się systemów: systemu MS-stat (plików sprawozdań przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej), plików MS Excel (tabele dotyczące etatyzacji), a także za pośrednictwem aplikacji statystycznej AS SAP realizowanej w ramach wdrażanego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK).

Stopniowo następowała redukcja obowiązków sprawozdawczych. W pierwszej kolejności zdjęto z sądów obowiązek przesyłania do Ministerstwa Sprawiedliwości danych o obsadach (pliki MS Excel), następnie zakończono współpracę z firmą zewnętrzną, która świadczyła usługi programistyczne związane z tworzeniem dedykowanego oprogramowania na potrzeby zbierania danych z sądów powszechnych (MS-stat). Obecnie dane statystyczne zbierane są jedynie poprzez aplikację statystyczną AS SAP w pełni obsługiwaną i administrowaną przez pracowników Departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W celu przekazania sądom informacji zwrotnej o wynikach pozyskanych za pośrednictwem sprawozdawczości statystycznej został uruchomiony portal NetWeaver, na którym są publikowane raporty wskaźnikowe prezentujące w sposób transparentny wyniki uzyskiwane przez poszczególne sądy. W trakcie uruchamiania są dodatkowe funkcjonalności portalu polegające na możliwości generowania przez upoważnione osoby własnych raportów. Etapowo są wprowadzane dodatkowe udogodnienia. W ostatnich dniach zostało uruchomione forum dyskusyjne dla kluczowych użytkowników aplikacji statystycznej AS SAP.

W związku z realizacją zadań związanych z otwarciem się wymiaru sprawiedliwości na społeczeństwo, a przez to na kontrolę i ocenę społeczną, został uruchomiony portal informacyjny – Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS). Ułatwia on odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym dostęp do informacji statystycznej o działalności wymiaru sprawiedliwości, również na tle innych państw.

Poza opisanymi powyżej działaniami zapoczątkowane zostały prace związane z audytem sprawozdawczości statystycznej – weryfikacją zawartości sprawozdań statystycznych, a także prace projektowo-wdrożeniowe polegające na wdrożeniu systemu Statystyka Wymiaru Sprawiedliwości (SWS SAP), który docelowo będzie zasilany danymi statystycznymi z będącej w fazie projektowo-wdrożeniowej ogólnopolskiej Centralnej Aplikacji Systemowej Użytkowników Sądowych (CASUS).

Zasilenie systemu SWS SAP danymi z systemu CASUS pozwoli na pełną redukcję obowiązków sprawozdawczych w sądownictwie z uwagi na automatyczne pobieranie danych statystycznych z merytorycznego systemu dziedzinowego, bez konieczności angażowania pracowników sądów w sprawozdawczość statystyczną.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 28.11.2013 | Data dodania: 28.11.2013 16:19 | Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2013 16:19