Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Informacja o powołaniu dodatkowych komisji odwoławczych

2014-07-01
MS.jpg

W dniach 19 – 21 marca 2014 r. odbyły się egzaminy adwokacki i radcowski. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1642 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1331 osób, tj. 81%, a wynik negatywny – 311 osób, tj. 19%. Natomiast do egzaminu radcowskiego przystąpiło 3526 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskały 2184 osoby, tj. 62%, a wynik negatywny - 1342 osoby, tj. 38%.

Stosownie do treści art. 78h ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) i art. 368 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637), od uchwały o wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dotychczas do Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wpłynęło około 160 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu adwokackiego i około 600 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu radcowskiego. Spodziewany jest wpływ kolejnych odwołań, zwłaszcza w odniesieniu do uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.

W odniesieniu do egzaminu adwokackiego, odwołania rozpatrywać będzie Komisja Egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. na dwuletnią kadencję.

Natomiast w odniesieniu do egzaminu radcowskiego, stosownie do treści art. 368 ust. 2 i 2a ustawy o radcach prawnych, ze względów organizacyjnych, wynikających z dużej liczby odwołań, Minister Sprawiedliwości zarządzeniami z dnia 17 czerwca 2014 r. powołał cztery dodatkowe komisje egzaminacyjne II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-21 marca 2014 r., a mianowicie:

  • Komisję Odwoławczą nr 2, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Koszalinie, Olsztynie oraz Warszawie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych odpowiednio nr od 2 do 10),
  • Komisję Odwoławczą nr 3, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Łodzi (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Warszawie (w odniesieniu do komisji dodatkowych oznaczonych nr od 11 do 17), oraz Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2014 r. z siedzibą we Wrocławiu,
  • Komisję Odwoławczą nr 4, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Bydgoszczy, Gdańsku (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Kielcach (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Poznaniu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3) oraz w Szczecinie,
  • Komisję Odwoławczą nr 5, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Katowicach (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3) oraz Krakowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr od 2 do 5).

Natomiast Komisja Odwoławcza, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopadzie 2013 r. na dwuletnią kadencję, rozpatrywać będzie odwołania z obszaru właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Białymstoku (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Lublinie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Opolu, Rzeszowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Toruniu, Wałbrzychu, Wrocławiu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3) oraz Zielonej Górze.

Komisje przystąpiły już do rozpoznawania odwołań - terminy pierwszych posiedzeń zostały wyznaczone począwszy od czerwca 2014 r.

W związku z treścią art. 78h ust. 13 ustawy – Prawo o adwokaturze i art. 368 ust. 13 ustawy o radcach prawnych, obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 01.07.2014 | Data dodania: 01.07.2014 11:22 | Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2014 14:10