Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Konferencja branżowa „GOTOWI DO PRACY”

2014-10-29
Konferencja branżowa „GOTOWI DO PRACY”
Konferencja branżowa „GOTOWI DO PRACY”

W dniu wczorajszym (28 października 2014 r.) w Mielnie odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa „GOTOWI DO PRACY” zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu systemowego „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Prezes i Sędziowie Sądu Okręgowego w Koszalinie i w Szczecinie, dyrektorzy i pracownicy regionalnych instytucji rynku pracy, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Kierownictwo Zakładu Doskonalenia Zawodowego regionu zachodniopomorskiego, a także przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy naukowi i studenci pedagogiki.

Celem konferencji było podjęcie pogłębionej dyskusji na temat sytuacji wychowanek i wychowanków placówek dla nieletnich na rynku pracy oraz zwrócenie uwagi na ich potencjał jako odpowiedzialnych, lojalnych i dobrze wykwalifikowanych pracowników.

- Chcielibyśmy, by dzisiejsza konferencja była platformą wymiany zdań, opinii i pomysłów związanych ze wspieraniem nieletnich na rynku pracy – zaapelowała podczas otwarcia konferencji Pani Jolanta Zagajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zaproszeni eksperci wskazywali na funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy nieletnich z zakładów poprawczych utrudniające lub wręcz uniemożliwiające im start w życie zawodowe – stąd podkreślana konieczność zmiany postaw społeczeństwa wobec tej grupy młodzieży, potrzeba podmiotowego postrzegania i indywidualnego wzmacniania wychowanków, budowania w nich poczucia własnej wartości. To wyzwania stojące także przed lokalnymi przedsiębiorcami – pracodawcami, którzy stanowią kluczowe ogniwo na drodze do pełnego usamodzielnienia się nieletnich.

Spotkanie było również okazją do podsumowania realizowanego w 2014 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” programu praktyk zawodowych dla wychowanków placówek, a także zaprezentowanie i popularyzacja praktyk prozatrudnieniowych tej grupy młodzieży.

Integralną częścią konferencji była wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie, która była okazją do zapoznania uczestników z działalnością placówki, przede wszystkim w istotnym, z perspektywy tematyki konferencji, obszarze kształcenia zawodowego nieletnich.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Natalia Falender | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 29.10.2014 | Data dodania: 29.10.2014 14:43 | Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014 15:40