Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

„Współpraca międzynarodowa platformą wymiany doświadczeń w podnoszeniu sprawności sądownictwa” - Minister Sprawiedliwości na konferencji naukowej (9-10 grudnia 2014 r., Warszawa)

2014-12-09
fot. Maciej Górski/SGH
fot. Maciej Górski/SGH

- Dla Ministra Sprawiedliwości to powinność, by dzisiaj być tutaj z Państwem i dokonać swoistego podsumowania tego pilotażowego projektu, który ma na celu podnoszenie sprawności sądownictwa – powiedział Minister Cezary Grabarczyk podczas międzynarodowej konferencji odbywającej się w Warszawie.

Konferencja poświęcona jest podsumowaniu współpracy międzynarodowej w ramach projektu „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postepowań – case management”. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału wymiaru sprawiedliwości poprzez rozwój komunikacji z użytkownikami wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost poziomu wiedzy ogólnej, specjalistycznej i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania sądami i sprawami.

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, w trakcie dzisiejszej konferencji podziękował organizatorom projektu oraz gospodarzom spotkania – Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podkreślił także, że władza sądownicza, tak jak każda konstytucyjna władza ma przede wszystkim służyć obywatelom, a służyć będzie mogła tym skuteczniej im większy będzie miała autorytet. „Jak podnosić autorytet - usprawniając działanie, a jak usprawniać działanie - skutecznie zarządzać czasem i efektywniej kształtować koszty postępowań” – mówił Minister Cezary Grabarczyk.

Nawiązana w projekcie współpraca 60 polskich sądów z sądami w Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech stanowi istotny wkład w określenie i rozpowszechnianie wzorcowych rozwiązań służących poprawie sprawności wymiaru sprawiedliwości, przyjmowanych przez różne systemy sądownicze. Relacje, jakie powstały w wyniku kontaktów międzynarodowych wzmacniają zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, stanowiąc niezbędny element europejskiej wartości dodanej.

- Ten projekt to przykład dobrej europejskiej współpracy. Jesteśmy członkiem wielkiej europejskiej wspólnoty i chętnie korzystamy z dobrych praktyk, które ukształtowały się na gruncie systemów tych państw, które podjęły z nami współpracę – zaznaczył podczas wystąpienia Minister Cezary Grabarczyk.

Dziękując za szczególne zaangażowanie Minister Sprawiedliwości wręczył listy okolicznościowe polskim i zagranicznym partnerom biorącym udział w pilotażu projektu.

- Sądzę, że ten pilotażowy projekt otwiera cały cykl działań, które doprowadzą do zwiększenia sprawności orzeczniczej sądów i do podniesienia autorytetu władzy sądowniczej, na czym jako ministrowi sprawiedliwości wyjątkowo mi zależy – podkreślił Cezary Grabarczyk. To naprawdę bardzo ważne, by władza sądownicza cieszyła się najwyższym prestiżem w ojczyźnie i tego Państwu życzę, a naszym zagranicznym partnerom dziękuję, że podzielili się z nami własnymi doświadczeniami – zakończył.

Organizatorem Konferencji jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz Sąd Okręgowy w Warszawie.

Konferencja jest podsumowaniem realizacji komponentu ponadnarodowego projektu POKL.05.03.00-00-012/11 „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

Komponent ponadnarodowy jest jednym z modułów projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którego ogólnym celem jest modernizacja wymiaru sprawiedliwości. Celami szczegółowymi, opisanymi w umowie międzynarodowej jest podniesienie wzajemnego zaufania pomiędzy systemami sądowniczymi krajów partnerów projektu poprzez stworzenie europejskiej platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej polskimi sądami o technikach i metodach wykorzystywanych do usprawnienia przepływu spraw i zarządzania czasem postępowań sądowych w innych systemach sądowniczych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 09.12.2014 | Data dodania: 09.12.2014 12:55 | Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2014 15:53