Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Informacja o możliwości opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego

2015-02-20
P8010088.JPG

W dniu 19 lutego 2015 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2014 r. poz. 264). Rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie wprowadza możliwość opracowania przez zdających zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego (dodany § 22a ust. 1).

Zdający, którzy wybiorą taki sposób opracowania zadań, zobowiązani są do zapewnienia sobie sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Otrzymają natomiast opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych, wyposażoną w edytor tekstu i blokującą dostęp do zasobów komputera oraz możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja jest tożsama z tą, która będzie obowiązywała na tegorocznym egzaminie adwokackim i radcowskim. Dane dotyczące wymagań, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania Aplikacji, instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna zostały ogłoszone na stronie www.ms.gov.pl w zakładce „Zawodowe Egzaminy Prawnicze”.

W terminie 5 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia przewodniczący komisji egzaminacyjnych poinformują zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych rad izb komorniczych lub pisemnie.

Ponadto, Przewodniczący ogłoszą termin składania przez zdających pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni od przekazania zdającym ww. informacji o wymogach technicznych i sposobie użycia sprzętu komputerowego.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Orłowska Magdalena | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 20.02.2015 | Data dodania: 20.02.2015 13:51 | Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2015 13:56