Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Odpowiedź na publikację prasową

2015-02-27
sprostowanie_gazety.jpg

W nawiązaniu do artykułu red. Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Zaostrza się walka o  prywatność stających przed sądami”, opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej”  27  lutego 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zawarta w nim teza,  że - „najnowsza nowela prawa o ustroju sądów powszechnych pozwoli Ministrowi Sprawiedliwości sięgać po dane wrażliwe obywateli zawarte w aktach sądowych” -  jest nieprawdziwa.

Należy zaznaczyć, że nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,  a  zwłaszcza jej art. 175a, pozwala na wyciągnięcie jasnego i jednoznacznego wniosku, że  Minister Sprawiedliwości będzie uprawniony do przetwarzania w systemie teleinformatycznym jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych. Kontroli Ministra podlega zatem tylko – jak stanowi art. 37f ustawy Prawo o  ustroju sądów powszechnych – skuteczność wykonywania przez prezesów sądów ich obowiązków. Czynności w ramach zewnętrznego nadzoru Ministra nad sądami są wykonywane tylko przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kompetencja Ministra Sprawiedliwości do sprawowania takiego nadzoru była przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 15 stycznia 2009  r., K45/07, uznał, że regulacja przyznająca Ministrowi Sprawiedliwości takie uprawnienie całkowicie mieści się w określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej standardach demokratycznego państwa prawnego i  nie narusza zagwarantowanej w jej art. 178 zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Zewnętrzny nadzór nad czynnościami administracyjnymi sądów dotyczy kwestii związanej z  prawidłowym administrowaniem przez prezesów sądów zarządzanymi jednostkami. Dlatego Minister Sprawiedliwości potrzebuje informacji na temat efektywności pracy sądów w tym: ilość wokand, ich obciążenia, liczba załatwionych spraw, które są niezbędne do weryfikacji czynności nadzorczych prezesów sądów, a nie danych  wrażliwych dotyczących uczestników postępowań. 


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.02.2015 | Data dodania: 27.02.2015 13:10 | Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2015 13:13