Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Informacja

2015-03-04
MS

W związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw informujemy, że Minister Sprawiedliwości nie posiada obecnie i w przyszłości mieć nie będzie, dowolnego wglądu w akta sądowe, w systemy repertoryjne, ani inne systemy informatyczne. Nie będzie mieć także dostępu do wrażliwych danych osobowych w nich zawartych.

W świetle art. 7 Konstytucji taki dowolny dostęp jest niemożliwy, żaden przepis ustawy o ustroju sądów powszechnych nie daje takiego uprawnienia Ministrowi Sprawiedliwości. Wgląd taki, bez zgody Prezesa sądu byłby naruszeniem prawa.

Artykuł 175 a par. 5 uchwalonej przez Sejm ustawy stanowi, że Minister ma dostęp do centralnych baz danych i systemów teleinformatycznych w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie. Informacje i dokumenty udzielane są za pośrednictwem Prezesa sądu. Dostęp do akt i informacji (w trybie sprawowanego nadzoru zewnętrznego bądź art. 114 usp) zawsze będzie udzielany Ministrowi przez Prezesa sądu i w określonych przepisami warunkach. Informacje uzyskiwane w ramach zewnętrznego nadzoru sprawowanego przez Ministra na zasadzie art. 37 f i g usp nie dotyczą i nie mają na celu pozyskiwania wrażliwych danych osobowych. Ponadto Minister Sprawiedliwości nadzoruje działalność nadzorczą Prezesa sądu a nie czynności sądu, czy decyzje sędziego.

Analiza art. 175 a par. 3 usp zawiera, zatem regulację upoważniającą Ministra do przetwarzania danych osobowych jedynie:

  • w ramach sprawowanego nadzoru zewnętrznego – art. 37 f i g usp, co ogranicza Ministra jedynie do weryfikacji czynności Prezesów i nie upoważnia do samodzielnego wglądu do systemów sądowych czy akt, ani analizy danych osobowych wrażliwych;
  • w ramach uprawnień dyscyplinarnych - art. 114 usp. Minister również nie ma samodzielnego wglądu do systemów sądowych czy akt. Musi zwrócić się z odpowiednią prośbą o informacje, czy akta do Prezesa sądu;
  • gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter prowadzonego postępowania lub czynności.


Regulacja ta jest konieczna z uwagi na wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 04.03.2015 | Data dodania: 04.03.2015 16:05 | Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2015 16:06