Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Egzamin komorniczy (19-20 marca 2015 r.)

2015-03-19
MS

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się egzamin komorniczy, który potrwa 2 dni (19-20 marca br.).

W trakcie egzaminu komorniczego zdający opracowuje 2 zadania pisemne, dotyczące  czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane zostały przez zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą.

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 6 godzin. Do egzaminu przystąpi łącznie około 650 zdających.

Egzamin przeprowadzany jest przez 7 komisji egzaminacyjnychpowołanych przez Ministra Sprawiedliwości,  mających siedziby w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób - 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość opracowywania przez zdających zadań egzaminacyjnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzystało około 30 % zdających.

Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zobowiązani są przynieść ten sprzęt na egzamin we własnym zakresie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi.

Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 19.03.2015 | Data dodania: 19.03.2015 09:50 | Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2015 13:29