Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem Ministra Sprawiedliwości

2015-03-18
Roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem Ministra Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn wzięli udział w rocznej odprawie służbowej z udziałem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr oraz dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych.

Spotkanie odbyło się w dniach 16-18 marca 2015 r w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podkreślił w swoim wystąpieniu, żeSłużbę Więzienną czekają w najbliższym czasie nowe wyzwania, które wiążą się z reformą prawa karnego, z nową polityką i praktyką karną. Zaznaczył, że w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności nie możemy tracić z pola widzenia celu, jakim jest resocjalizacja. - Musimy wpływać na trwałą zmianę postaw życiowych tych, którzy wyrażają wolę współdziałania w tym zakresie – dodał.

W trakcie spotkania omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania służby, w tym zamierzenia i kierunki działań w najbliższej perspektywie, służące poprawie jakości realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 19.03.2015 | Data dodania: 19.03.2015 16:45 | Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2015 16:45