Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Podsumowanie przebiegu egzaminu komorniczego

2015-03-23
Egzamin komorniczy

W  piątek 20 marca 2015 r. zakończył się egzamin komorniczy, trwający 2 dni - po 6 godzin każdego dnia.

Zdający opracowywali 2 zadania pisemne, dotyczące  czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

W ocenie zespołu powołanego do przygotowania zadań egzaminacyjnych, prawidłowe opracowanie zadań polegało: w pierwszym dniu egzaminu - na podjęciu czynności w postępowaniu egzekucyjnym, w szczególności przeprowadzeniu egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego oraz zajęciu samochodu osobowego, a drugiego dnia - na sporządzeniu projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

Egzamin komorniczy przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnychz siedzibą w  Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 635 zdających, a zatem 98% osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu.

Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

W tym roku po raz pierwszy zdający mieli możliwość opracowywania zadań egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Około 27 % zdających wybrało opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu, w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji.

Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Ogłoszenie wyników egzaminów przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest od połowy kwietnia.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ewa Pacuła | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 23.03.2015 | Data dodania: 23.03.2015 13:28 | Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2015 13:30