Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wyjaśnienie

2015-04-03
sprostowanie_gazety.jpg

W związku z informacją, która pojawiła się w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” w artykule red. Małgorzaty Kryszkiewicz o wejściu w życie z dniem 4 kwietnia 2015 r. reformy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247) oraz ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396) reforma procedury karnej oraz kodeksu karnego wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396), obok zmian w przepisach materialnych prawa karnego, zawiera zmiany dotyczące przepisów ustawy z dn. 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247).

W związku z powyższym, odpowiednie przepisy zmieniające ustawę nowelizującą muszą, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, wejść w życie przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej – w przeciwnym razie w dniu 1 lipca 2015 r. obowiązywałyby dwie wykluczające się ustawy. Ustawodawca wprowadził zatem, w ustawie przepis art. 29 pkt 2, zgodnie z którym art. 12 tej ustawy, a więc przepisy zmieniające ustawę z dn. 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 

Oznacza to jedynie, że po tym okresie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego otrzyma brzmienie nadane przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W żaden sposób nie uległy jednak zmianie przepisy o wejściu w życie nowelizacji czyli ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi nowelizacja ta, podobnie jak reforma Kodeksu karnego, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Z dniem 4 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie jedynie dwa przepisy wykonujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego poprzez nowelizację art. 75 par. 1 k.k., dotyczącego zarządzania wykonania kary pozbawienia wolności w przypadku popełnienia podobnego przestępstwa umyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczącego podstaw do uchylenia prawomocnego mandatu karnego.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 03.04.2015 | Data dodania: 03.04.2015 13:04 | Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2015 13:04