Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

2015-04-07
Posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.
Posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

Dzisiaj, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

- Dziękuję, że zgodzili się Państwo zostać członkami Rady nowej kadencji, zaangażować się w działania resortu, poświęcić swój wolny czas dla wspólnych działań i realizowania idei rozwoju mediacji – powiedział Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk.

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości.

Do jej zadań należy proponowanie i prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności:

 1. proponowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz organizacyjno-praktycznym służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;
 3. opracowanie i propagowanie zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów.

- W Radzie znalazły osoby zajmujące się praktycznie mediacją, z różnych rejonów Polski, reprezentujące zróżnicowane środowiska i doświadczenia zawodowe. Zasiadają w niej sędziowie oraz mediatorzy a zarazem przedstawiciele świata nauki i zawodów prawniczych – mówił Minister Cezary Grabarczyk.

Skład Społecznej Rady:

I.   Przewodniczący – Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk

II.  Członkowie:

 1. Wojciech Juszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku,
 2. Anna Korwin-Piotrowska   – sędzia Sądu Okręgowego w Opolu,
 3. Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie,
 4. Małgorzata Różańska-Prus – sędzia Sądu Rejonowego dla m. st.   Warszawy,
 5. Halina Borys-Pakieła – mediator,
 6. Elżbieta Duszyńska – mediator,
 7. Grzegorz Frączek – mediator,
 8. Barbara Jadwiga Pawlak – mediator,
 9. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – mediator,
 10. Maciej Tański – mediator,
 11. Ewa Wiśniewska-Sobel – mediator,
 12. Kamil Zawicki – Instytut Allerhanda,
 13. Agnieszka Dąbrowiecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy   Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 14. Marzena Kruk – Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 15. Joanna Sauter-Kunach – sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kadencja Rady upływa z dniem 31 marca 2019 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 07.04.2015 | Data dodania: 07.04.2015 16:47 | Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2015 16:50