Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Zmiany dla kierowców - 18 maja wchodzą w życie przepisy zakładające efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami

2015-05-15
www.freeimages.com

W najbliższy poniedziałek (18 maja 2015 r.) wchodzą w życie przepisy, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która mają na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami.

Nowe przepisy stwarzają realnie dolegliwą i odstraszającą reakcję karną poprzez:

  • wydłużenie minimalnej granicy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do 3 lat (obecnie rok),
  • wydłużenie górnej granicę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do 15 lat (obecnie 10 lat),
  • wprowadzenie obowiązku zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego w minimalnej wysokości 5 000 zł lub 10 000 zł, w zależności od rodzaju czynu,
  • wprowadzenie nowego przestępstwa, polegającego na jeździe bez uprawnień po ich cofnięciu/zakazie prowadzenia pojazdów,
  • podawanie wyroku do publicznej wiadomości w internecie,

 
Zmiany w Kodeksie karnym

Ustawa zakłada przede wszystkim, by wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzekał środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od lat 3 do lat 15.

W przypadku kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości mimo uprzedniego skazania za to samo przestępstwo (tzw. quasi-recydywa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego) sąd będzie orzekał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Odstąpienie od dożywotniego orzeczenia środka karnego może nastąpić jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

Ustawa wprowadza także obowiązek orzekania przez sąd świadczenia pieniężnego w minimalnej kwocie 5 tysięcy złotych (w przypadku skazanego po raz pierwszy za przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego) lub 10 tysięcy złotych (w przypadku tzw. quasi-recydywistów), a wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych w stanie nietrzeźwości nawiązki w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych. Nawiązka powinna zostać orzeczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub, w przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbliższej.

W nowych przepisach pojawił się nowy typ czynu zabronionego, polegającego na prowadzeniu pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień, które zostały uprzednio cofnięte w związku z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.


Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym

Dzięki zmianom w Kodeksie karnym wykonawczym możliwe będzie podawanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sądu, w przypadku, w którym sąd nie określił w wyroku sposobu podania go do publicznej wiadomości.


Blokada alkoholowa

Ustawa wprowadziła nową formę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców skazanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, poprzez obowiązkowe wyposażenie pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową, uniemożliwiającą działanie silnika w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Obowiązek wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową będzie mógł być orzekany przez sąd co najmniej po upływie połowy orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – najwcześniej po upływie 10 lat.

Obowiązek jazdy z blokadą alkoholową nie będzie orzekany obligatoryjnie. Sąd będzie mógł go orzec jedynie, jeżeli: postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W przeciwnym wypadku sąd nie może orzec o zamianie formy zakazu prowadzenia pojazdów. W postępowaniu dotyczącym zmiany formy zakazu będzie mógł brać udział prokurator, który może również zaskarżyć postanowienie, jeśli uzna że przesłanki nie są spełnione.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 15.05.2015 | Data dodania: 15.05.2015 13:57 | Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 14:53