Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Komunikat ws. zatrzymania pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości

2015-06-11
MS

W związku z zatrzymaniem przez CBA pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy:

- Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło wszelkie wymagane przepisami prawa kroki zmierzające do wyjaśnienia opisanej sprawy oraz wyciągnięcia stosownych konsekwencji.

- W przypadku tymczasowego aresztowania członka korpusu służby cywilnej z mocy prawa stosunek pracy ulega zawieszeniu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: „Stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu.”

- Wstępne wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia spraw dotyczących powoływania na stanowiska komornicze, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz rozpatrywania odwołań od wyników tych egzaminów, nie potwierdziły faktycznego wpływu zatrzymanego pracownika na sposób procedowania ww. spraw, a tym samym ich załatwienia.

- Pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, któremu – zgodnie z komunikatem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 11 czerwca 2015 r. – przedstawiono zarzut płatnej protekcji, nie jest zatrudniony w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach dotyczących powoływania na stanowiska komornicze, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz rozpatrywania odwołań od wyników tych egzaminów.

Ministerstwo Sprawiedliwości na każdym etapie sprawy współpracuje z odpowiednimi organami i instytucjami.
 

Patrycja Loose
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 11.06.2015 | Data dodania: 11.06.2015 09:42 | Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2015 16:13