Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

2015-07-29
MS

W nawiązaniu do publikacji, jaka pojawiła się na stronie internetowej www. radiozet.pl. w dniu 28 lipca 2015 r. pt. ”Prokuratura w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawa wygląda poważnie” informujemy:

  1. Pismo Pana Sebastiana Deca z dnia 16 lipca 2015 r., które wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 23 lipca 2015 r., nie miało jakiegokolwiek wpływu na podjęcie decyzji o jego zwolnieniu. Decyzja o odwołaniu Pana Deca ze  stanowiska dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu zapadła w dniu 1 czerwca 2015 r. i była związana z uchybieniami w wykonywaniu powierzonego stanowiska. W dniu 15 lipca 2015 r.  Minister Sprawiedliwości utrzymał w mocy decyzję z dnia 1 czerwca 2015 r. i jest ona ostateczna. Przysługuje od niej skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, o czym Pan Sebastian Dec został pouczony.
  2. Realizacja zadania „Utworzenie i wdrażanie systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych oraz zakup sprzętu dla Zakładów dla Nieletnich” rozpoczęła się w roku 2005, a zakup sprzętu nastąpił w roku 2008.
  3. Nieprawdziwa jest także informacja, jakoby zakupiony sprzęt nie był wykorzystywany przez zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Po zakupie był on użytkowany w bieżącej pracy 31 z 32 placówek.
  4. Nieprawdziwy jest również zarzut, że przetarg został ustawiony pod konkretną firmę. Przede wszystkim chcieliśmy podkreślić, że nie był prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości centralny przetarg. Wyboru sprzedawców i zakupów sprzętu o określonych przykładowo parametrach lub analogicznych, dokonywały samodzielnie poszczególne placówki lub sądy okręgowe będące dysponentem środków budżetowych II stopnia. Zamówienia i zakup sprzętu były zrealizowane w kilkudziesięciu różnych podmiotach, a nie w jednej firmie.
  5. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w tej sprawie nie toczy się żadne postępowanie prokuratorskie. Jednak, jak w każdej sprawie, resort sprawiedliwości jest otwarty na współpracę z organami ścigania celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 29.07.2015 | Data dodania: 29.07.2015 17:28 | Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2015 17:30