Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Podsumowanie przebiegu egzaminu notarialnego

2015-09-14
Egzamin notarialny

W czwartek 10 września 2015 r. zakończył się trwający trzy dni egzamin notarialny.

W dniach 8 i 9 września 2015 r. zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 10 września 2015 r. - zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadniania jej dopuszczalności.

Egzamin przeprowadziło 10 komisji egzaminacyjnychpowołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 6 komisji powołanych na dwuletnią kadencję z siedzibą w Gdańsku,Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz 4 komisje dodatkowe, powołane w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie (2 komisje) z uwagi na dużą liczbę zdających.

Każdego dnia egzamin notarialny trwał 6 godzin. W przypadku jednego zdającego, będącego osobą niepełnosprawną, czas trwania egzaminu w każdym dniu wydłużono do 9 godzin, natomiast osiem zdających matek karmiących piersią skorzystało z możliwości wydłużenia egzaminu o czas dwóch półgodzinnych przerw przeznaczonych na karmienie dziecka. 

Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 450 zdających, tj. 98% osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu.

Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem odręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Około 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu, w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji.

Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego przez poszczególne komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od 25 września do 17 października br.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Kappel Artur | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 14.09.2015 | Data dodania: 14.09.2015 11:55 | Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2015 16:41