Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Podsumowanie projektu „Program dla zmiany”

2015-11-27
Podsumowanie projektu „Program dla zmiany”
Podsumowanie projektu „Program dla zmiany”

Tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym było tematem konferencji, która odbyła się 25 listopada 2015 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konferencja podsumowywała projekt „Programy dla zmiany”, realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Ministerstwo Sprawiedliwości było drugim po Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej urzędem centralnym, który taki program przyjął. W ramach projektu powołany został zespół, który wypracował kształt podpisanego w październiku programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r. ( https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7609,podpisanie-programu-wspolpracy-ministerstwa.html)

Podczas konferencji zaprezentowano efekty pracy czterech zespołów stworzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Gospodarki,  Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki. W dwóch ostatnich ministerstwach wypracowane zostały założenia do programów współpracy.


9 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nałożyła na ministrów i wojewodów obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas konferencji zaprezentowano podręcznik mający na celu wspieranie procesów tworzenia tego typu dokumentów w przyszłości (w załączniku).

Projekt "Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.11.2015 | Data dodania: 27.11.2015 14:59 | Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2015 15:07