Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Konferencja dotycząca mediacji

2015-12-11
Konferencja dotycząca mediacji
Konferencja dotycząca mediacji
Konferencja dotycząca mediacji

10 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, której uczestnikami byli m.in. Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, Przedstawiciele Partnera Projektu Norweskiej Krajowej Administracja Sądowej, sędziowie, mediatorzy oraz wykonawcy badania mediacyjnego zleconego na potrzeby realizacji działania projektowego oraz szkoleń skierowanych do sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i mediatorów planowanych do realizacji na początku 2016 r. 

Celem Konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań projektowych tj. zrealizowanego w całości badania dotyczącego stanu mediacji w Polsce i wypracowania kierunków działań dotyczących propagowania mediacji w przyszłości oraz zaplanowanych do realizacji od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. działań szkoleniowych (szkolenia dla sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji) i kampanii informacyjnej propagującej alternatywne metody rozwiązywania sporów.               

Konferencja rozpoczęła prezentacja wyników badania zleconego na potrzeby realizacji działań w projekcie „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” dotyczącego diagnozy stanu mediacji w Polsce(raport z badania kliknij: http://nmf.ms.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/rk-mediacje-agrotec-02.09.pdf).

Omówiono główne wyniki badania, wnioski oraz rekomendacje dotyczące propagowania mediacji w Polsce w tym przedstawiono zarys realizacji kolejnych działań projektowych: szkoleń skierowanych do sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i mediatorów, które rozpoczną się wraz z początkiem roku 2016 oraz szeroko zakrojonej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej. W części drugiej konferencji omówiono przebieg zrealizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji - Tygodnia Mediacji 2015 oraz przeprowadzano dyskusję dotyczącą nowych rozwiązań z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów panelowych. 

Projekt "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów " współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/category/aktualnosci-pr6/

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Oklej Agata | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 11.12.2015 | Data dodania: 11.12.2015 15:35 | Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2015 12:25