Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wiceminister Łukasz Piebiak na spotkaniu ministrów sprawiedliwości UE

2017-01-27
UE

W dniach 26 – 27 stycznia na Malcie odbywa się nieformalne spotkanie Ministrów UE. do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W części obrad dotyczącej wymiaru sprawiedliwości 27 stycznia udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Ministrowie sprawiedliwości dyskutowali nad przyszłością projektu rozporządzenia ustanawiającego urząd Prokuratury Europejskiej. Wobec braku jednomyślności ministrowie zgodzili się z propozycją rozpoczęcia kolejnych kroków procedury określonej w art. 86 TFUE tj. przekazania projektu Radzie Europejskiej, a następnie - w przypadku braku porozumienia - uruchomienia procedury wzmocnionej współpracy.

Ministrowie sprawiedliwości wymienili również wstępne opinie na temat najnowszej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE. Projekt umożliwia dłużnikom w trudnej sytuacji finansowej wczesną restrukturyzację, na etapie poprzedzającym postępowanie upadłościowe, a także oddłużenie. Polskie prawo zawiera już podobne rozwiązania. Ministrowie poparli kierunkowo plany harmonizacji pewnych aspektów w tym obszarze, podkreślając jednak potrzebę dużej elastyczności w przyjmowaniu szczegółowych rozwiązań w systemach prawa krajowego, zapewnienia właściwej równowagi pomiędzy interesami dłużników i wierzycieli oraz zagwarantowania, że procedury restrukturyzacyjne i oddłużeniowe nie będą nadużywane.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 27.01.2017 | Data dodania: 27.01.2017 15:08 | Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2017 15:09