Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Interwencja wiceministra Patryka Jakiego

2017-02-21
banner.jpg

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki zwrócił się do Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu o informację, czy w sprawie 21-letniego Mateusza z Przemyśla, który samotnie wychowuje swoje rodzeństwo i chce być ich prawnym opiekunem, czynności sądu są podejmowane bez zbędnej zwłoki i zagwarantowane jest dobro dzieci.

Młody mężczyzna po śmierci mamy wychowuje czwórkę rodzeństwa. Wystąpił do sądu o przyznanie mu opieki nad dziećmi, by mógł być dla nich rodziną zastępczą. To warunek konieczny, by mógł się starać w instytucjach państwowych o wsparcie finansowe, m.in. z programu 500 Plus, niezbędne do utrzymania rodziny.
 
Wiceminister oczekuje również informacji, czy sąd wydał postanowienia tymczasowe – do czasu rozpatrzenia wniosku pana Mateusza - które zapewniły dzieciom środki finansowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
 
Ponadto Sekretarz Stanu Patryk Jaki wystąpił do Prezydenta Miasta Przemyśla o udzielenie tej rodzinie wszechstronnego wsparcia i niezbędnej pomocy, na przykład w formie zasiłku specjalnego.
 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Wioletta Olszewska | Edytor: Wioletta Olszewska
Data wytworzenia: 21.02.2017 | Data dodania: 21.02.2017 18:08 | Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017 18:08