Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Porozumienie dla krzewienia historii Żołnierzy Wyklętych

2017-02-23
Ministerstwo Sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki uczestniczył dzisiaj (23 lutego) w podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL a Wojskowym Biurem Historycznym im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Uroczystość miała miejsce w dawnym Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie powstanie siedziba Muzeum.

Porozumienie dotyczy współdziałania Muzeum i Wojskowego Biura Historycznego przy projektach edukacyjnych, mających na celu popularyzację historii Żołnierzy Wyklętych. Chodzi również o udostępnianie materiałów archiwalnych, które zostaną wykorzystane do tworzenia ekspozycji stałej Muzeum.

- Mam nadzieję, że to porozumienie pozwoli na stworzenie instytucji o ponadczasowym charakterze, która stanie się jedną z największych i najpiękniejszych placówek muzealnych w Europie oraz będzie niosła za sobą również takie wartości jak odwaga, poświęcenie za naród, prawdziwy patriotyzm. Ufam, że Muzeum będzie je przekazywać kolejnym pokoleniom- powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, który symbolicznie parafował treść umowy.

- 1 marca w święto Żołnierzy Wyklętych symbolicznie otworzymy drzwi do nowej placówki mieszkańcom Warszawy i całej Polski. Te drzwi zostaną już otwarte na zawszedodał.

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, pokazał podczas uroczystości kilka nieznanych wcześniej historykom dokumentów z lat 40., związanych ze zwalczaniem oddziałów partyzanckich przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także teczki personalne między innymi gen. Augusta Fieldorfa, mjr. Zygmunta Szendzielarza, mjr. Adama Lazarowicza i rtm. Witolda Pileckiego.

 - Dla Wojskowego Biura Historycznego podpisanie porozumienia z Muzeum jest olbrzymim zaszczytem. To pierwsze porozumienie, jakie Wojskowe Biuro Historyczne podpisuje z inną instytucją, o charakterze edukacyjnym i muzealnym - zaznaczył Sławomir Cenckiewicz.

Dyrektor Muzeum Jacek Pawłowicz  podkreślił,  jak ważnym zadaniem dla przyszłych pokoleń Polaków jest zbudowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

- To Muzeum połączy dwa światy. Świat Żołnierzy Wyklętych i świat ludzi Solidarności, którzy razem przynieśli Polsce wolność. Porozumienie z Wojskowym Biurem Historycznym jest ważnym elementem tworzenia wystawy Muzeum – powiedział.

Dyrektor zachęcił również do aktywnego udziału w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 23.02.2017 | Data dodania: 23.02.2017 16:07 | Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2017 16:07