Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Patryk Jaki na konferencji naukowej „Nowy wymiar bezpieczeństwa”

2017-05-19
MS
Patryk Jaki na konferencji naukowej „Nowy wymiar bezpieczeństwa”
Patryk Jaki na konferencji naukowej „Nowy wymiar bezpieczeństwa”
Patryk Jaki na konferencji naukowej „Nowy wymiar bezpieczeństwa”
Patryk Jaki na konferencji naukowej „Nowy wymiar bezpieczeństwa”

Sekretarz Stanu Patryk Jaki wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowy wymiar bezpieczeństwa”, przeprowadzonej 17 maja w Rzeszowie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Konferencja dotyczyła aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, takich jak cyberprzestępczość, a także przestępczość narkotykowa,  zwłaszcza w kontekście dostępności nowych związków psychoaktywnych .

Korzystne zmiany

Poruszono także problematykę bezpieczeństwa w aspekcie więziennictwa.  Wiceminister Patryk Jaki zwrócił uwagę na rolę i zadania systemu penitencjarnego, łączącego się  z polityką karną państwa. Na praktycznych przykładach pokazał na czym powinna polegać korelacja między polityką karną a skutecznością wykonywania kary pozbawienia wolności. Celem jest, jak zaznaczył,  stworzenie optymalnych warunków do realizacji funkcji ochronnej państwa, w tym zapobieganiu powracania do przestępstwa.  

Wiceminister podkreślił również znaczenie pracy osadzonych, pokazując korzystne zmiany w tym zakresie, do których doszło w Polsce w ostatnim czasie.

Współpraca badawcza

Prof. Czesław Kłak, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dziekan Kolegium Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, przedstawił założenia współpracy Służby Więziennej z tą uczelnia, obejmującej badania naukowe związane z problematyką penitencjarną. Współpraca jest owocem porozumienia podpisanego przez rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. Jerzego Posłusznego oraz gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służy Więziennej. Po raz pierwszy w Polsce na taką skalę i w takim zakresie prowadzone będą badania niezwykle przydatne dla zwiększenia skuteczności wykonywanych kar pozbawienia wolności oraz w reformowaniu systemu penitencjarnego. Wspólny projekt naukowo-badawczy zaprezentowany zostanie podczas II Kongresu Penitencjarnego, który odbędzie się w dniach 25 – 27 czerwca 2017 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Święto bezpieczeństwa

Konferencja „ Nowy wymiar bezpieczeństwa” odbyła się w ramach IV Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którym wzięło udział ponad 2000 uczniów i studentów z Podkarpacia. Podczas tego wydarzenia Służba Więzienna przedstawiała między innymi pokaz technik interwencyjnych. Konferencji towarzyszyło Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej, poświęcone aktualnym problemem systemu penitencjarnego w Polsce. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 19.05.2017 | Data dodania: 19.05.2017 16:18 | Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2017 09:18