Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wiceminister Łukasz Piebiak na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości

2017-06-09
Wiceminister Łukasz Piebiak na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak uczestniczył w Luksemburgu w obradach Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
 
Podczas dwudniowego posiedzenia (8-9 czerwca) dyskutowano między innymi nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Rada przyjęła ogólne założenia do projektu dyrektywy o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy. Projekt, wynegocjowany w całości w okresie prezydencji maltańskiej, został poparty przez wszystkie delegacje z wyjątkiem Austrii i Grecji.
 
Rada zaaprobowała również generalny kształt projektu dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych. Podkreślono, że projekt zachowuje wysoki poziom ochrony konsumentów, a jednocześnie uwzględnia potrzeby innowacji i rozwoju rynku cyfrowego oraz nie narzuca nadmiernych obciążeń na przedsiębiorców - dostawców treści i usług cyfrowych. Wiceminister Łukasz Piebiak wskazał, że projekt stanowi wyważony kompromis pomiędzy interesami przedsiębiorców i konsumentów oraz pomiędzy stanowiskami państw członkowskich.
 
Podjęto również temat rozwoju współpracy w cyberprzestrzeni. Zdecydowana większość delegacji opowiedziała się za koniecznością przedstawienia przez Komisję Europejską projektu w tej dziedzinie, umożliwiającego efektywny dostęp do dowodów w formie elektronicznej (e-dowodów) w postępowaniach transgranicznych.
 
Rozmawiano też o zmianie rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Bruksela IIa). Zwracano przede wszystkim uwagę na zagwarantowanie wysłuchania dziecka w każdej sprawie objętej tą regulacją. 
 
Rada przyjęła ogólne założenia projektu rozporządzenia ustanawiającego Prokuraturę Europejską. Polska nie przystąpi do projektowanej instytucji.
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jerzy Kubrak | Edytor: Jerzy Kubrak
Data wytworzenia: 09.06.2017 | Data dodania: 09.06.2017 16:08 | Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2017 16:22