Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Dobro rodziny w postępowaniach sądowych i mediacyjnych

2017-07-03
Dobro rodziny w postępowaniach sądowych i mediacyjnych

Sędziowie, mediatorzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w Ministerstwie Sprawiedliwości w panelu dyskusyjnym „Rodzina w sądzie”. W spotkaniu wzięli udział wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Łukasz Piebiak.

Tematem dyskusji  były zagadnienia dotyczące postępowań rodzinnych przed sądami. Podsekretarz Stanu Michał Woś zaprosił uczestników do pogłębionej debaty nad problemami rodzinnymi i sytuacją rodziny przed wymiarem sprawiedliwości. Sędziowie i mediatorzy zwracali uwagę na potrzebę zwiększenia alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji, w postępowaniach rodzinnych.

Wymiana doświadczeń pozwoliła na zebranie opinii i postulatów o najlepszych rozwiązaniach wspierających rodzinę w postępowaniach sądowych i mediacyjnych.

Organizatorem spotkania, które miało miejsce 29 czerwca, był Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich oraz Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jerzy Kubrak | Edytor: Jerzy Kubrak
Data wytworzenia: 03.07.2017 | Data dodania: 03.07.2017 12:20 | Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2017 12:21