Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Ponad 600 stanowisk dla sędziów i asesorów

2017-07-06
Ponad 600 stanowisk dla sędziów i asesorów
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał dziś (6 lipca) zarządzenie zawierające wykaz 323 wolnych stanowisk asesorskich.
 
Stanowska te są przeznaczone  dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie zostali skreśleni z listy aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz referendarzy sądowych i asystentów sędziów, którzy w latach 2011-2016 zdali egzamin sędziowski.
 
Zarządzenie dotyczące stanowisk asesorskich wynika ze zmian w ustawach o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o ustroju sądów powszechnych, które niedawno weszły w życie. Nowe regulacje, odpowiadające sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej, przywracają w polskim prawie instytucję asesury sądowej.  Asesorami mogą zostać aplikanci sędziowscy, którzy zakończyli kształcenie w KSSiP i przystąpili do egzaminu sędziowskiego. O pierwszeństwie przyjęcia na stanowisko asesora decyduje wynik egzaminu.
 
Asesorzy, a więc „sędziowie na próbę”, otrzymują wszelkie atrybuty niezawisłości, przysługujące „pełnoprawnym” sędziom. Jeśli przebieg ich służby nie będzie budził zastrzeżeń, ich kandydatury zostaną przedstawione Prezydentowi RP przez Krajową Radę Sądownictwa – już bez, obowiązkowego dotąd także dla absolwentów KSSiP, konkursu na wolne stanowisko sędziowskie.
 
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ogłosił też informację o zamiarze obwieszczenia o 50 wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach apelacyjnych, 233 – w sądach okręgowych i 5 w sądach rejonowych.
 
Szczegóły w OGŁOSZENIU
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jerzy Kubrak | Edytor: Jerzy Kubrak
Data wytworzenia: 06.07.2017 | Data dodania: 06.07.2017 17:21 | Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2017 17:25