Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Opracowanie Systemu identyfikacji wizualnej Instytucji Pośredniczącej

2015-10-26

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zakup usługi na opracowanie Systemu identyfikacji wizualnej Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego przedmiotu zamówienia oraz określenie przybliżonej liczby dni roboczych na realizację ww. zamówienia.
Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.
Prosimy o przesyłanie wycen na adres email: sekretariat.dsf@ms.gov.pl; tel. (22) 52-12-312 do dnia 30 października 2015 r.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.
Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości nadmienia, że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia (liczba pobrań: 540)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 26.10.2015 | Data dodania: 26.10.2015 15:00 | Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2015 09:48