Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2016-08-03

 

1.    Wsparcie zatrudnienia pracowników Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Wiedza                      Edukacja Rozwój w 2015 r., Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich w Ministerstwie Sprawiedliwości wykonujących zadania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.W ramach projektu finansowane będą koszty osobowe pracowników zaangażowanych w pełnienie obowiązków Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Wyżej wymienione zadania dotyczą przygotowania, wdrażania, monitoringu, kontroli oraz informacji i promocji PO WER.

 
2.       Wsparcie stanowisk pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości na rok 2016.
 
Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich w Ministerstwie Sprawiedliwości wykonujących zadania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  W ramach projektu finansowane będą koszty osobowe pracowników zaangażowanych w pełnienie obowiązków Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Wyżej wymienione zadania dotyczą przygotowania, wdrażania, monitoringu, kontroli oraz informacji i promocji PO WER.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 03.08.2016 | Data dodania: 03.08.2016 09:37 | Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2016 09:51