Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2016-08-03

 

1.   Pomoc Techniczna PO WER dla Ministerstwa Sprawiedliwości na 2015 r. 

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrożenia PO WER przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia) oraz  zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.
 
2.        Pomoc Techniczna POWER dla Ministerstwa Sprawiedliwości na 2016 r.
 
Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrożenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17., poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 03.08.2016 | Data dodania: 03.08.2016 09:43 | Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2016 09:51