Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Analiza rynku na wykonanie oraz dostawę materiałów firmowych, promocyjnych oraz informacyjnych

2017-03-24

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na wykonanie oraz dostawę materiałów firmowych, promocyjnych oraz informacyjnych dla Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 "Skuteczny wymiar sprawiedliwości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Pozyskane przez Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesłanie wycen sporządzonych na Formularzu szacowania na e-mail: anna.molenda@ms.gov.pl, do dania 3 kwietnia 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Załączniki:

  1. Formularz szacowania
  2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wzór umowy
  4. Załącznik nr 2 do wzoru umowy - wzór protokołu odbioru

Jednocześnie nadmieniamy, ze niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art.. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Anna Molenda | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 24.03.2017 | Data dodania: 24.03.2017 15:06 | Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2017 16:09