Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej” organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości

2017-04-13
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej”
 
Informacje o spotkaniu
 
Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu. Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości link:  https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,9171,ogloszenie-o-konkursie-nr.html
 
Dla kogo
 
Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej”.
 
Miejsce i termin spotkania:
  • sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-559 Warszawa,
  • 20 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-13:00.
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc ) na adres email: szkoleniapower@ms.gov.pl
 
 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 18 kwietnia 2017 r.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 577.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 
UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy.docx Formularz zgłoszeniowy.docx (liczba pobrań: 256)
Formularz zgłoszeniowy
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Anna Molenda | Edytor: Anna Molenda
Data wytworzenia: 13.04.2017 | Data dodania: 13.04.2017 16:00 | Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2017 16:01