Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

2017-05-10
road-sign-464664_640.jpg
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniący obowiązki Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, planuje realizację 6 zamkniętych szkoleń dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego przedmiotu.
 
Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.
 
Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu szacowania” na e-mail: szkoleniapower@ms.gov.pl, do dnia 30 maja 2017 r.
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.
 
Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości nadmienia, że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.
170510-opz-szkolenia1.docx 170510-opz-szkolenia1.docx (liczba pobrań: 115)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Anna Molenda | Edytor: Anna Molenda
Data wytworzenia: 10.05.2017 | Data dodania: 10.05.2017 14:53 | Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2017 14:56