Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Szkolenia i spotkania informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych” organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości

2016-10-13

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych”

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:

  • sala 206 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa,
  • 25 października 2016 r. w godz. 12:00-15:00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc) na adres email: power@ms.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 października 2016 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 265, (22) 23 90 563.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Dla kogo

Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych”.

Materiały ze spotkania informacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 13.10.2016 | Data dodania: 13.10.2016 08:48 | Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2016 12:54