Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Szkolenia i spotkania informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/16 pn. „Szkolenia dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych”

2016-12-12
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/16 pn. „Szkolenia dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych
 
Informacje o spotkaniu
 
Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.
Miejsce i termin spotkania:
  • sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • 21 grudnia  2016 r. w godz. 12:00-15:00.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc) na adres email: power@ms.gov.pl.
 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 19 grudnia 2016 r.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 265, (22) 23 90 597.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 
UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.
 
Dla kogo
 
Podmioty  zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/16 pn. „Szkolenia dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 12.12.2016 | Data dodania: 12.12.2016 10:11 | Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2016 10:46