Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Szkolenia i spotkania informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji”

2017-03-20
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17  pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17.
 
Informacje o spotkaniu
 
Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.
 
Dla kogo
 
Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004  pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Miejsce i termin spotkania:
 
sala 615 w Ministerstwie Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 
04 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 -13.00
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc ) na adres email: szkoleniapower@ms.gov.pl
 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 marca 2017 r.
 
W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: 22 23 90  577.
 
 
UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Anna Molenda | Edytor: Anna Molenda
Data wytworzenia: 20.03.2017 | Data dodania: 20.03.2017 16:53 | Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2017 16:53