Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 3 - Przygotowanie osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet I
Projekt nr 3 - Przygotowanie osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 4 sierpnia 2008 r.

Numer i nazwa Priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Okres realizacji projektu: 2009
Obszar realizacji projektu: Cała Polska
Organizowanie spotkań nieletnich z przedstawicielami instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz organizowanie szkoleń umożliwiających pozyskanie umiejętności niezbędnych do kontaktów z instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej, pracodawcami oraz urzędami administracji publicznej i samorządowej, w tym m.in. kursy pisania życiorysów, wypełniania formularzy, wniosków, pisania pism urzędowych, treningi w zakresie zachowywania się w czasie rozmów kwalifikacyjnych i sposobów współdziałania w grupach pracowniczych.
Realizacja projektu prowadzi do nabycia przez wychowanków ww. placówek umiejętności pozwalających na aktywne poszukiwanie pracy poprzez korzystanie z usług świadczonych przez instytucje rynku pracy i pomocy społecznej oraz upowszechnienia informacji dotyczących form wsparcia (m.in. doradztwo, pomoc w poszukiwaniu pracy, możliwość kontynuowania nauki, w tym nauki zawodu). Nabycie konkretnych umiejętności oraz zapoznanie nieletnich z aktualnymi wymogami rynku pracy, dokonywane przez instytucje, które dysponują najbardziej aktualnymi danymi w tym przedmiocie, ułatwiają usamodzielnienie się wychowanków zakładów i schronisk. Projekt przyczynia się również do pozyskania przez ww. instytucje wiedzy na temat specyficznych potrzeb i problemów nieletnich opuszczających zakłady poprawcze i schroniska.

Realizowane zadania:

Strona internetowa projektu: http://ms.gov.pl/pokl031/

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 17:26 | Data modyfikacji: 20.12.2010 10:24