Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 4 - Rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet I
Projekt nr 4 - Rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 2 września 2008 r.

 

Numer i nazwa Priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Okres realizacji projektu: 2008-2011
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Celem projektu jest integracja społeczna osób opuszczających zakłady poprawcze poprzez umieszczenie ich w hostelach. Hostel stanowi formę pośrednią między życiem w warunkach izolacji i dyscypliny, charakterystycznych dla zakładów poprawczych, a funkcjonowaniem w rzeczywistych warunkach społecznych. Proces usamodzielniania nieletnich nie powinien jedynie przebiegać w warunkach dyscypliny obowiązującej w zakładach poprawczych, które zwalniają z odpowiedzialności oraz wyręczają z konieczności samodzielnego rozwiązywania trudnych życiowych sytuacji. W hotelach nieletni mieszkają, uczą się gospodarują samodzielnie czasem, podejmują naukę lub/i zatrudnienie, co umożliwia im bezpieczne przejście z warunków instytucjonalnych do warunków samodzielności i zwiększa szanse na powodzenie procesu resocjalizacji i efektywną integrację społeczną i zawodową . Pobyt w hostelu pozwoli więc nieletnim na nabycie niezbędnych kompetencji społecznych oraz umożliwi kontynuację edukacji szkolnej i zawodowej. Nieletni zostali objęci szeroką ochroną psychologiczną, uczestniczyli w wielu imprezach integracyjnych (wyjścia do kina, muzeum, wycieczki jedno i wielodniowe w tym dwóch obozach integracyjnych przygotowujących do usamodzielnienia i pozyskania wiedzy z zakresu prawa pracy, rynku pracy w celu nabycia podstawowych kompetencji społecznych., organizacja spotkań z innymi grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, itp.).

 

W ramach projektu utworzono i utrzymywano 2 hostele dla nieletnich opuszczających zakłady poprawcze. Każdy z hosteli przeznaczony dla 6-8 osób. W każdym hostelu zatrudniono po 6 pracowników (w tym 3 pedagogicznych). W trakcie pobytu w hostelu nieletni, pod opieką pracowników, uczyli się samodzielności, odpowiedzialności, oszczędności, gospodarowania czasem i posiadanymi środkami finansowymi, rozwiązywania problemów , planowania – tj. umiejętności koniecznych do prowadzenia samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu placówki.


Realizowane zadania:

 • Zadanie 1 – Utworzenie hostelu w Świdnicy w 2009r.
 • Zadanie 2 – Rekrutacja nieletnich do hostelu w Świdnicy utworzonego w 2009 r.
 • Zadanie 3 – Utrzymanie oraz aktualizacja wyposażenia hostelu w Świdnicy utworzonego  w 2009 r.
 • Zadanie 4 - Utworzenie hostelu w Koszalinie w 2009 r.
 • Zadanie 5 – Rekrutacja nieletnich do hostelu w Koszalinie utworzonego w 2009 r.
 • Zadanie 6 – – Utrzymanie oraz aktualizacja wyposażenia hostelu w Koszalinie utworzonego  w 2009 r.
 • Zadanie 7 – Utworzenie 2 hosteli w 2010 r - Zadanie anulowane
 • Zadanie 8 – Rekrutacja nieletnich do 2 hosteli utworzonych w 2010 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 9 – Utrzymanie 2 hosteli utworzonych w 2010 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 10 - Utworzenie 3 hosteli w 2011 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 11 – Rekrutacja nieletnich do 3 hosteli utworzonych w 2011 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 12 – Utrzymanie 3 hosteli utworzonych w 2011 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 13 – Utworzenie 2 hosteli w 2012 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 14 – Rekrutacja nieletnich do 2 hosteli utworzonych w 2012 r.- zadanie anulowane
 • Zadanie 15 – Utrzymanie 2 hosteli utworzonych w 2012 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 16 - Utworzenie 1 hostelu w 2013 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 17 – Rekrutacja nieletnich do 1 hostelu utworzonego w 2013 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 18 – Utrzymanie 1 hostelu utworzonego w 2013 r.-zadanie anulowane
 • Zadanie 19 – Doradztwo zawodowe i kursy zawodowe
 • Zadanie 20 – Integracja społeczna nieletnich
 • Zadanie 21 – Badanie skuteczności i efektywności projektu
 • Zadanie 22 – Promocja projektu
 • Zadanie 23 – Audyt zewnętrzny
 • Zadanie 24 – Zarządzanie projektem
 • Zadanie 25 – Obozy integracyjne
 •  

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 17:27 | Data modyfikacji: 22.11.2011 12:56