Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 4 - Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet V „Dobre rządzenie”
Projekt nr 4 - Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości
Numer i nazwa Priorytetu: V. Dobre rządzenie
Numer i nazwa Działania: 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
Okres realizacji projektu: 2008-2013
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie procesu załatwiania spraw poprzez zastosowanie w sądach i prokuraturach nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w szczególności poprzez rozwój systemów i sieci informatycznych usprawniających przepływ i dostęp do informacji oraz wspierających zarządzanie i bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości.
Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie pozytywnych zmian w tym zakresie - wpływając równocześnie na wzrost zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości oraz na wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności państwa - poprzez usprawnienie obszarów związanych z:
 • zarządzaniem i wydatkowaniem środków budżetowych w jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości
 • zarządzaniem kadrowo-etatowym w tych jednostkach
 • dostępem społeczeństwa do danych wymiaru sprawiedliwości
 • świadczeniem usług drogą elektroniczną
 • uproszczeniem i przyspieszeniem procedury załatwiania spraw
 • realizacją wydatków jednostek wymiaru sprawiedliwości zgodnie z zasadą celowości i w sposób oszczędny.

Realizowane zadania:
 • Zadanie 1 – Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach
 • Zadanie 2 – Zakup usługi transmisji danych
 • Zadanie 3 – Wdrożenie systemu realizującego postępowanie upominawcze drogą elektroniczną
 • Zadanie 4 – Stworzenie w sądach systemu ewidencjonowania spraw w formie elektronicznej wraz z elektronicznym systemem wykazywania danych statystycznych
 • Zadanie 5 – Poprawa efektywności pracy audytorów wewnętrznych resortu i Wydziału Kontroli Biura Ministra
 • Zadanie 6 – Zarządzanie projektem
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 17:29 | Data modyfikacji: 05.08.2011 13:47