Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2018-01-18
Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Świeciu, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

2018-01-17
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Świeciu, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Świeciu, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i sądach rejonowych:

2018-01-17
Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i sądach rejonowych:
Czytaj więcej Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i sądach rejonowych:

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2018-01-17
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego poprzez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

2018-01-16
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 3 kwietnia 2018 r. na stanowisko referendarza sądowego w...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego poprzez przeniesienie referendarza sądowego na inne...

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2018-01-15
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2018-01-11
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 kwietnia 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Siedlcach.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

2018-01-08
Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach apelacyjnych i sądach okręgowych:
Czytaj więcej Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego

2018-01-08
Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego:
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.

2018-01-05
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 4 – 6 września 2018 r.
Czytaj więcej Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2018-01-03
Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora sądu

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2018-01-02
Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2018.
Czytaj więcej Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2018 r.

2018-01-02
Minister Sprawiedliwości ogłasza terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2018 roku.
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2018-01-02
Minister Sprawiedliwości powołał dyrektorów: SO w Katowicach, SR w Szamotułach, SR w Prudniku, SR w Świdnicy, SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

2018-01-02
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Kartuzach

2017-12-27
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Kartuzach
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Kartuzach

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2017-12-22
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał Panią Mariolę Paśnik z dniem 15 grudnia 2017 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Wieluniu.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora sądu

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-12-20
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-12-18
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Ogłoszenie o wolnych miejscach na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie...

2017-12-11
Ogłoszenie o wolnych miejscach na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnych miejscach na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie...

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-12-11
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 4 grudnia 2017...

2017-12-08
W dniu 4 grudnia 2017 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Czytaj więcej Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 4 grudnia 2017...

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-12-06
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 stycznia 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora sądu

2017-12-06
Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora sądu

Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

2017-12-06
Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

2017-12-06
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 4 grudnia 2017 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

2017-12-05
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonego w dniu 4 grudnia 2017r.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

Delegowanie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

2017-12-05
Ministerstwo Sprawiedliwości , Departament Prawa Administracyjnego poszukuje Sędziów, Referendarzy Sądowych i Asystentów Sędziów z doświadczeniem w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz ksiąg wieczystych - w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości - do...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-12-04
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-12-01
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu
1 2 3 4 5  ...  22