Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Przerwa w dostępie do aplikacji Systemu Elektroniczna Księga Wieczysta

2017-11-16
w związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniu 19.11.2017 od godziny 9:00 do godziny 17:00 nastąpi przerwa w dostępie do aplikacji Systemu Elektroniczna Księga Wieczysta.
Czytaj więcej Przerwa w dostępie do aplikacji Systemu Elektroniczna Księga Wieczysta

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy...

2017-11-16
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o...
Czytaj więcej Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy...

Zaproszenie do składania ofert

2017-11-16
Dotyczy: postępowania na wsparcie techniczne dla Administratorów Systemu HP Service Manager i modyfikację Systemu HP Service Manager.
Czytaj więcej Zaproszenie do składania ofert

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

2017-11-16
Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych:
Czytaj więcej Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego

2017-11-16
Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego w poniższych sądach rejonowych:
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego

Otwarty nabór ofert

2017-11-14
Otwarty nabór ofert Nr DWOiP-II-0830-18/17 z dnia 14 listopada 2017 roku na usługę, składającą się dwóch części, której przedmiotem w zakresie I części jest przygotowanie materiału do druku (wykonania składu komputerowego, przygotowania plików właściwych do druku (w...
Czytaj więcej Otwarty nabór ofert

Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora

2017-11-08
Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-11-08
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu i Sądu Rejonowego w Kaliszu.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-11-08
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-11-07
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

2017-10-31
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-10-27
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

2017-10-24
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 1 listopada 2017 r. Pana Mirosława Pucha na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach

2017-10-24
Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2017-10-24
Informujemy, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach spośród osób, które złożyły zgłoszenia w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu, zamieszczoną na stronie BIP w dniu 25 lipca...
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-10-24
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych

2017-10-20
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty lub wizytatora do spraw nadzoru nad działalnością komorników sądowych....
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-10-19
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 18 października 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Nisku.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 9 października...

2017-10-12
W dniu 9 października 2017 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Czytaj więcej Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 9 października...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

2017-10-11
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 9 października 2017 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu

2017-10-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 9 października 2017 r. Panią Elżbietę Kieraj na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu

Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

2017-10-10
Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych poszukuje urzędnika sądu powszechnego oraz urzędnika sądu wojskowego zainteresowanych delegowaniem na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych w charakterze...
Czytaj więcej Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

2017-10-10
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotycząca sposobu jego rozwiązania, w oparciu o które w dniu 9 października 2017 r. przeprowadzony został egzamin dla osób ubiegających...
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-10-09
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu:
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2017-10-09
Informujemy, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach

2017-10-04
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach

Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września...

2017-10-02
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września 2017 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin...
Czytaj więcej Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września...

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-09-29
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego:
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Międzynarodowe sympozjum o mediacji

2017-09-28
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”.
Czytaj więcej Międzynarodowe sympozjum o mediacji

Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie…”Aktywna tablica”

2017-09-28
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –...
Czytaj więcej Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie…”Aktywna tablica”
1 2 3 4 5  ...  21