Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.

2012-03-14
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

2012-03-14
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 28 – 31 sierpnia 2012 r.

2012-03-12
Na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 28 – 31 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski, który odbędzie się w dniach 28 – 31 sierpnia 2012 r.

2012-03-12
Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych,...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski, który odbędzie się w dniach 28 – 31 sierpnia 2012 r.

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

2012-03-07
W dniu dzisiejszym został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Czytaj więcej Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Konsultacje projektu rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej.

2012-03-01
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (COM (2012) 035). Projekt ten, poprzez wprowadzenie nowej formy prawnej, ma na celu ułatwienie tworzenia i prowadzenia fundacji w skali transgranicznej, w ramach Unii...
Czytaj więcej Konsultacje projektu rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych ministerstwa sprawiedliwości

2012-02-27
Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).
Czytaj więcej Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych ministerstwa sprawiedliwości

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Nowem

2012-02-20
Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Nowem.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Nowem

Termin przeprowadzenia w 2012 r. zawodowego egzaminu adwokackiego, radcowskiego oraz notarialnego

2012-02-14
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2012 r. zawodowego egzaminu adwokackiego, radcowskiego oraz notarialnego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie

2012-02-14
Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Gackach

2012-02-10
Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Gackach.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Gackach

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy al. Ujazdowskich 11

2012-01-26
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U....
Czytaj więcej Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy al. Ujazdowskich 11

Nabór na stanowisko Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2012-01-19
W związku z upływem w dniu 31 października 2012 roku kadencji polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz innych dokumentów Rady Europy, które regulują...
Czytaj więcej Nabór na stanowisko Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Delegowanie sędziów do wskazanych sądów

2012-01-17
W związku z istniejącą strukturalną zaległością w rozpoznawaniu spraw w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych i wobec potrzeby czasowego zwiększenia ich obsady, Minister Sprawiedliwości zwraca się do sędziów sądów równorzędnych o rozważenie możliwości wyrażenia zgody...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do wskazanych sądów

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

2012-01-16
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów...
Czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu

2012-01-13
Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu

Termin egzaminów wstępnych w 2012 r.

2012-01-12
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości zaakceptował termin egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą na dzień 29 września 2012 r.
Czytaj więcej Termin egzaminów wstępnych w 2012 r.

Oferta pracy

2012-01-09
Departament Legislacyjno Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziów rozpoznających sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do wykonywania czynności w Wydziale Prawa Pracy i Administracji.
Czytaj więcej Oferta pracy

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

2012-01-02
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2012-01-02
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2012 roku

2011-12-21
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.), wyznacza terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2012.
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2012 roku

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2011-12-21
Na podstawie 8a ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań...
Czytaj więcej Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonego...

2011-12-21
Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonego w dniu 24 września 2011 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonego...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka,...

2011-12-09
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 21 listopada 2011 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka,...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się 21...

2011-12-09
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) Minister Sprawiedliwości publikuje w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się 21...

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2012 r.

2011-12-07
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26 poz. 157 z późn. zm.) przedstawiamy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. Nr 236/11/DK w sprawie terminu rozpoczęcia aplikacji...
Czytaj więcej Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2012 r.

Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegajacych się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

2011-11-08
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zawiadamia.
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegajacych się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 7-9 września 2011 r.

2011-11-08
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 7-9 września 2011 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 14-17 czerwca 2011 r.

2011-11-07
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36(6) ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 14-17 czerwca 2011 r.

Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

2011-11-07
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zawiadamia, że...
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających
1  ...  13 14 15 16 17 18 19 20 21  ...  22