Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości sekretarzy sądowych do prac związanych z opracowywaniem „Systemu Informatycznego...

2011-09-12
Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Sądów Powszechnych poszukuje w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości urzędników pracujących w pionach:
Czytaj więcej Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości sekretarzy sądowych do prac związanych z opracowywaniem „Systemu Informatycznego...

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej pod bankomat

2011-09-08
Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej pod bankomat, który będzie zainstalowany w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości usytuowanym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100.
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej pod bankomat

Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

2011-09-05
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zawiadamia.
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

Delegowanie sędziów do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości

2011-08-25
Departament Legislacyjno Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziów rozpoznających sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do wykonywania czynności w Wydziale Prawa Pracy i Administracji.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości

Informacja

2011-08-22
Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2010r., sygn. akt VI SA/Wa 1155/10 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. o sygn. akt II GSK 240/11 stwierdził,...
Czytaj więcej Informacja

Delegowanie sędziów do Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

2011-08-11
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości planuje delegowanie sędziów do Wydziału do Spraw Egzaminu Adwokackiego, Radcowskiego i Notarialnego.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Wyjaśnienie Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące procedury naboru na ławników w zakresie...

2011-08-05
Rozpatrywany problem ważności dokumentów składanych przez ławników w toku procedury naboru ławników na kadencję 2012-2015, związany był z wystąpieniem następujących okoliczności:
Czytaj więcej Wyjaśnienie Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące procedury naboru na ławników w zakresie...

Wyjazd studyjny do Strasburga

2011-07-21
Departament Praw Człowieka uprzejmie informuje o możliwości wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Strasburga, organizowanym przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego w ramach seminarium "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku...
Czytaj więcej Wyjazd studyjny do Strasburga

Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziego na stanowisko ds. mediacji

2011-07-20
Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Praw Człowieka poszukuje w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziego orzekającego w sprawach karnych, cywilnych lub gospodarczych na Stanowisko ds. mediacji.
Czytaj więcej Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziego na stanowisko ds. mediacji

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających sie o licencję syndyka,...

2011-07-14
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 27 czerwca 2011 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających sie o licencję syndyka,...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 27...

2011-07-13
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) Minister Sprawiedliwości publikuje w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 27...

Rejestracja on–line osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców...

2011-07-13
Na prośbę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wyznaczonego na dzień 24 września...
Czytaj więcej Rejestracja on–line osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców...

Informacja dotycząca dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką,...

2011-07-05
W związku z licznymi pytaniami osób, które zamierzają przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w dniu 24 września 2011 r., kierowanymi do Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiamy co następuje.
Czytaj więcej Informacja dotycząca dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką,...

Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu radcowskiego

2011-07-01
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości opisy istotnych zagadnień do zadań z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r.
Czytaj więcej Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu radcowskiego

Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu adwokackiego

2011-07-01
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości opisy istotnych zagadnień do zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. Opisy istotnych zagadnień do zadań na egzamin adwokacki przygotował zespół,...
Czytaj więcej Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu adwokackiego

Test i zadania z egzaminu adwokackiego

2011-06-30
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test oraz zadania, w oparciu o które przeprowadzony został w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. egzamin adwokacki.
Czytaj więcej Test i zadania z egzaminu adwokackiego

Test i zadania z egzaminu radcowskiego

2011-06-30
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test oraz zadania, w oparciu o które przeprowadzony został w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. egzamin radcowski.
Czytaj więcej Test i zadania z egzaminu radcowskiego

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego

2011-06-21
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego

Komunikat Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji

2011-06-21
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji poszukuje sędziów sądów rejonowych i okręgowych zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze głównych specjalistów lub wizytatorów. Wymagana jest pogłębiona...
Czytaj więcej Komunikat Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji

Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

2011-06-14
Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny informuje, że z wykazu tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny w 2011 r., podanego do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

2011-06-13
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zawiadamia, że...
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

Informacja dotycząca wyboru ławników

2011-06-10
W dniu 9 czerwca 2011 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (w załączeniu).
Czytaj więcej Informacja dotycząca wyboru ławników

Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

2011-05-16
Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny informuje, że w wykazie tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny w 2011 r., podanym do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną, który odbędzie się w 2011...

2011-05-16
Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną informuje, że w wykazie tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną, który odbędzie się w 2011...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się 18 kwietnia...

2011-05-04
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) przedstawia listę osób,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się 18 kwietnia...

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2011-05-02
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 18 kwietnia 2011 roku.
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

2011-05-02
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

2011-04-22
Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Sadowicach

2011-04-22
Na podstawie § 1 ust. 2 regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego (schroniska dla nieletnich) stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i...
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Sadowicach

Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegajacych się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

2011-04-04
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zawiadamia, że...
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegajacych się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających
1  ...  14 15 16 17 18 19 20 21 22  ...  22