Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

2011-03-25
Na podstawie art. 74 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.

2011-03-25
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.

Prezes sądu okręgowego w Radomiu ogłasza konkurs na stanowsko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie

2011-03-24
Dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w schronisku dla nieletnich.
Czytaj więcej Prezes sądu okręgowego w Radomiu ogłasza konkurs na stanowsko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie

Prezes sądu okręgowego w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakladu Poprawczego w Gdańsku - Oliwie

2011-03-24
Do konkursu może przystąpic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Czytaj więcej Prezes sądu okręgowego w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakladu Poprawczego w Gdańsku - Oliwie

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2011 r.

2011-03-17
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2011 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2011-03-11
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską oraz dla osób, o których...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2011-03-11
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób, o...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Ogłoszenie o wysokości opłaty egzaminacyjnej za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2011-03-04
W związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. o egzaminach dla osób ubiegających się o licencję syndyka poniżej przedstawiam informację o wysokości opłaty za egzamin i sposobie jej uiszczenia.
Czytaj więcej Ogłoszenie o wysokości opłaty egzaminacyjnej za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ogłoszenie

2011-03-04
Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 lutego 2011 r. wstrzymane zostały wszystkie nabory w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Ogłoszenie

Ogłoszenie

2011-02-07
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (CPT)
Czytaj więcej Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski, który odbędzie się w 2011 r.

2011-01-28
Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych,z...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski, który odbędzie się w 2011 r.

Wykaz aktów prawnych

2011-01-12
Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2011.
Czytaj więcej Wykaz aktów prawnych

Ogłoszenie o egzaminach dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2011-01-12
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.), wyznacza terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2011
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminach dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2011-01-12
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej pod bankomat w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości...

2011-01-03
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej pod bankomat, który będzie zainstalowany w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości usytuowanym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100.
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej pod bankomat w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-12-14
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 37, poz. 207) przedstawia listę...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-12-13
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 23 listopada 2010 roku.
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-12-13
W dniu 9 grudnia 2010 r. zakończyła się część ustna czwartego z wyznaczonych w br. egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Część pisemna tego egzaminu odbyła się w dniu 23 listopada 2010 r.
Czytaj więcej Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Wyniki części pisemnej egzaminu na licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2010 r.

2010-11-30
W dniu 29 listopada 2010 r. ogłoszone zostały wyniki części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który przeprowadzony został w dniu 23 listopada 2010 r.
Czytaj więcej Wyniki części pisemnej egzaminu na licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż uszkodzonego samochodu służbowego

2010-11-18
Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Stacji Obsługi Pojazdów przy ul. Rakowieckiej 37a, w dniu 29 listopada 2010r., w godzinach 10.00-14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 022 / 521-27-80 lub 022 / 521-25-92
Czytaj więcej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż uszkodzonego samochodu służbowego

Lista kandydatów

2010-10-21
Lista kandydatów na stanowisko związane z obsługą finansowo- księgową projektów europejskich w Wydziale Rachunkowości Budżetowej Biura Administracyjno – Finansowego...
Czytaj więcej Lista kandydatów

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-10-06
W dniu 1 października 2010 r. zakończyła się część ustna trzeciego z wyznaczonych w br. egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Część pisemna tego egzaminu odbyła się w dniu 14 września 2010 r. Część ustna egzaminu odbyła się w dniach: od 27 września do 1...
Czytaj więcej Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-10-05
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 14 września 2010 roku. Zestaw pytań testowych z egzaminu dla...
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 14 września i 27 września - 1 października 2010 r. 2010...

2010-10-05
Zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 37, poz. 207) przedstawiamy listę osób z wynikiem pozytywnym ubiegających się o...
Czytaj więcej Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 14 września i 27 września - 1 października 2010 r. 2010...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 29 czerwca – 2...

2010-10-04
W wykonaniu obowiązku Ministra Sprawiedliwości wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) oraz art. 366 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2010 r. Nr 10,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 29 czerwca – 2...

Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

2010-09-29
Minister Sprawiedliwości na podstawie § 19, § 20 oraz § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961) w związku z art. 66 ust. 1 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

Zestawy pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską, notarialną oraz komorniczą wraz z wykazem...

2010-09-27
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia zestawy pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską, notarialną oraz komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, który odbył się w dniu 25 września 2010 r. Zestaw pytań testowych...
Czytaj więcej Zestawy pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską, notarialną oraz komorniczą wraz z wykazem...

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

2010-09-24
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz ogłoszenie
Czytaj więcej Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wyniki części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-09-22
W dniu 20 września 2010 r. ogłoszone zostały wyniki części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który przeprowadzony został w dniu 14 września 2010 r. Egzamin ten jest trzecim spośród czterech, wyznaczonych na rok 2010 oraz ósmym od czasu...
Czytaj więcej Wyniki części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

2010-09-14
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach. Zobacz ogłoszenie
Czytaj więcej Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
1  ...  15 16 17 18 19 20 21 22  ...  22