Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2010 roku

2010-05-07
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2010 roku

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 23 kwietnia 2010 r.

2010-05-05
W dniu 23 kwietnia 2010 r. zakończyła się część ustna pierwszego z wyznaczonych w br. egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, którego pisemna część odbyła się w dniu 25 marca 2010 r. Do części ustnej egzaminu, który Komisja Egzaminacyjna powołana do...
Czytaj więcej Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Głogowie

2010-04-29
Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Głogowie. Czytaj więcej
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Głogowie

Wyniki pisemnej części egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-04-07
30 marca 2010 ogłoszone zostały wyniki części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który w dniu 25 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna w składzie: przewodniczący Ryszard Pęk - sędzia Naczelnego Sądu...
Czytaj więcej Wyniki pisemnej części egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki

2010-03-30
Wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin adwokacki , który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski

2010-03-30
Wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski , który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób,...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską oraz dla osób, o których...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną oraz...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, o których mowa w art. 10...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 25 września 2010 r. (sobota)...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

REJESTRACJA ON-LINE OIRP WARSZAWA

2010-03-10
Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Warszawie wyznaczonego na dzień 25 września 2010 r., uruchomiła rejestrację on-line. Przed złożeniem dokumentów (osobiście lub...
Czytaj więcej REJESTRACJA ON-LINE OIRP WARSZAWA

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33 1 ust. 4 i art. 33 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 25 września 2010 r. (sobota) godz....
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 25 września 2010 r. (sobota)...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KONKURSOWYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 oraz art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 25...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KONKURSOWYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

OGŁOSZENIE

2010-03-10
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego poszukuje sędziów orzekających w sprawach karnych do wykonywania czynności w Wydziale Europejskiego Prawa Karnego. Do zadań tego Wydziału należy między innymi współpraca z organami Unii Europejskiej w zakresie...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2010 r.

2010-03-09
Na podstawie art. 74 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny podaje do publicznej wiadomości...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE...

2010-03-09
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 37, poz. 207) zawiadamia,...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE...

OGŁOSZENIE Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach o konkursie na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla...

2010-02-26
Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym zakładzie. Czytaj więcej
Czytaj więcej OGŁOSZENIE Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach o konkursie na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla...

INFORMACJA O TERMINACH EGZAMINÓW W 2010 ROKU

2010-02-22
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości zaakceptował następujące terminy egzaminów, które zostaną przeprowadzone w 2010 r.: 9 – 11 czerwca 2010 r. – egzamin notarialny dla osób, które odbyły aplikację notarialną...
Czytaj więcej INFORMACJA O TERMINACH EGZAMINÓW W 2010 ROKU

OGŁOSZENIE O EGZAMINACH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA

2010-02-19
Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), wyznacza terminy części pisemnej egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2010: 1) na dzień 25 maja 2010 r., godz....
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINACH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU W CELU PROWADZENIA BUFETU PRACOWNICZEGO W PROKURATURZE KRAJOWEJ

2010-02-01
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie bufetu pracowniczego w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, ul. Barska 28/30 Lokal o powierzchni 16,80 m2 znajduje się na V piętrze budynku....
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU W CELU PROWADZENIA BUFETU PRACOWNICZEGO W PROKURATURZE KRAJOWEJ

Zestaw pytań testowych z egzaminu radcowskiego i adwokackiego

2010-01-25
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania z egzaminu radcowskiego i adwokackiego, które odbyły się w dniach 1-4 grudnia 2009 r. Zestaw pytań testowych - egzamin radcowski z...
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu radcowskiego i adwokackiego

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-01-13
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 listopada 2009 roku. Zestaw pytań testowych z egzaminu dla...
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i radcowskiego

2010-01-13
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i radcowskiego, który odbył się w dniach 1 - 4 grudnia 2009 roku. Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Zestaw pytań testowych z egzaminu notarialnego

2009-12-09
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania z egzaminu notarialnego, który odbył się w dniach 21-23 października 2009 r. Pierwsza część egzaminu notarialnego 21 października...
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu notarialnego

Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną

2009-10-26
Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Czytaj więcej Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu rozpoczęcia aplikacji ogólnej

2009-10-23
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26 poz. 157 z późn. zm.) przedstawiamy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2009 r. Nr 177/09/DK w sprawie terminu rozpoczęcia...
Czytaj więcej Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu rozpoczęcia aplikacji ogólnej

Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

2009-09-30
Minister Sprawiedliwości na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961) w związku z art. 66 ust. 1 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

Zestaw pytań testowych z egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą z dnia 19 września...

2009-09-28
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia zestaw pytań testowych z egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, które odbyły się w dniu 19 września 2009 r. , oraz informację o...
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą z dnia 19 września...
1  ...  16 17 18 19 20 21  ...  21