Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Powołanie na asesora notarialnego

2010-07-20
Osoba ubiegająca się o powołanie na asesora notarialnego powinna złożyć następujące dokumenty: - wniosek o powołanie skierowany do Ministra Sprawiedliwości, - życiorys, - kwestionariusz osobowy (według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki...
Czytaj więcej Powołanie na asesora notarialnego

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-06-30
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 25 maja 2010 roku. Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób...
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 25 maja 2010 roku.

2010-06-30
Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 25 maja 2010 roku. (format PDF)
Czytaj więcej Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 25 maja 2010 roku.

Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2010-06-30
Zarządzenie Nr 125/10/DK Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Czytaj więcej
Czytaj więcej Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 18 czerwca 2010 r.

2010-06-21
W dniu 18 czerwca 2010 r. zakończyła się część ustna drugiego z wyznaczonych w br. egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Część pisemna tego egzaminu odbyła się w dniu 25 maja 2010 r. Część ustna egzaminu odbyła się w dniach: od 14 do 18 czerwca 2010 r....
Czytaj więcej Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-05-20
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 25 marca 2010 roku. Zestaw pytań testowych z egzaminu dla...
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Konkurs na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich w Pobiedziskach

2010-05-19
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich w Pobiedziskach. Czytaj więcej
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora schroniska dla nieletnich w Pobiedziskach

Zaproszenie do udziału w konkursie o nagrodę„Kryształowej Wagi Wymiaru Sprawiedliwości”

2010-05-18
Rada Europy wspólnie z Komisją Europejską organizuje 5. edycję konkursu o nagrodę „Kryształowej Wagi Wymiaru Sprawiedliwości” („Crystal Scales of Justice” Prize) . Nagroda jest przyznawana za praktyki przyczyniające się do poprawy jakości wymiaru sprawiedliwości. Celem...
Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w konkursie o nagrodę„Kryształowej Wagi Wymiaru Sprawiedliwości”

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2010-05-12
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146 poz. 1188), informuje o zmianie właściwości miejscowej i siedzib komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin...
Czytaj więcej Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o egzaminie adwokackim

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

2010-05-12
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65), informuje o zmianie właściwości miejscowej i siedzib komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin radcowski,...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE...

2010-05-10
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 37, poz. 207) zawiadamia, że...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE...

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2010 r.

2010-05-07
Na podstawie art. 71 c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 198, poz. 1158 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2010 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2010 roku

2010-05-07
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2010 roku

Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 23 kwietnia 2010 r.

2010-05-05
W dniu 23 kwietnia 2010 r. zakończyła się część ustna pierwszego z wyznaczonych w br. egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, którego pisemna część odbyła się w dniu 25 marca 2010 r. Do części ustnej egzaminu, który Komisja Egzaminacyjna powołana do...
Czytaj więcej Wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Głogowie

2010-04-29
Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Głogowie. Czytaj więcej
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Głogowie

Wyniki pisemnej części egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2010-04-07
30 marca 2010 ogłoszone zostały wyniki części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który w dniu 25 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna w składzie: przewodniczący Ryszard Pęk - sędzia Naczelnego Sądu...
Czytaj więcej Wyniki pisemnej części egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki

2010-03-30
Wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin adwokacki , który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski

2010-03-30
Wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski , który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin radcowski

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób,...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską oraz dla osób, o których...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną oraz...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, o których mowa w art. 10...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 25 września 2010 r. (sobota)...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

REJESTRACJA ON-LINE OIRP WARSZAWA

2010-03-10
Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Warszawie wyznaczonego na dzień 25 września 2010 r., uruchomiła rejestrację on-line. Przed złożeniem dokumentów (osobiście lub...
Czytaj więcej REJESTRACJA ON-LINE OIRP WARSZAWA

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33 1 ust. 4 i art. 33 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 25 września 2010 r. (sobota) godz....
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 25 września 2010 r. (sobota)...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KONKURSOWYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

2010-03-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 oraz art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 25...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KONKURSOWYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

OGŁOSZENIE

2010-03-10
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego poszukuje sędziów orzekających w sprawach karnych do wykonywania czynności w Wydziale Europejskiego Prawa Karnego. Do zadań tego Wydziału należy między innymi współpraca z organami Unii Europejskiej w zakresie...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2010 r.

2010-03-09
Na podstawie art. 74 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny podaje do publicznej wiadomości...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE...

2010-03-09
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 37, poz. 207) zawiadamia,...
Czytaj więcej OGŁOSZENIE O MIEJSCU I TERMINIE CZĘŚCI PISEMENJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA ORAZ O GODZINIE...
1  ...  17 18 19 20 21 22  ...  22